Més de 170 estudiants debaten al Citilab sobre la salut del riu Llobregat

El passat dijous 30 de novembre, més de 170 alumnes de secundària de Cornellà van assistir al Congrés Científic ‘La salut del nostre riu', una iniciativa educativa innovadora organitzada per l'Institut de Cornellà. L'alumnat de 2n d'ESO d'aquest institut va presentar diverses ponències davant dels companys i companyes del propi centre i també de l'Institut Maria Aurèlia Capmany. Després d'investigar durant els darrers mesos i obtenir dades comparatives entre el riu Llobregat i el riu Rigart, l'alumnat va exposar les conclusions dels seus projectes d'investigació que van determinar que el riu presenta un estat de salut deficient.

El riu Llobregat, un ecosistema que cal preservar

Segons els projectes realitzats pels estudiants de l'Institut de Cornellà, el riu Llobregat ha patit diversos impactes i modificacions en el seu curs al llarg de la història, fets que han incidit en el paisatge i en els éssers vius que l'habiten. En comparació amb el riu Rigart, la investigació ha determinat que la qualitat biològica del Llobregat és deficient i amb escassa biodiversitat, i elevada concentració de nitrats que fa que l'aigua no sigui potable. L'estudi conclou que el Llobregat està més contaminat degut a la proximitat de les indústries, col·lectors, canalitzacions, vies de transport i urbanització, que generen més deixalles al seu voltant.

A més d'obtenir aquestes dades, els estudiants han enquestat una mostra de ciutadans del Baix Llobregat i, fruit de les respostes, s'ha determinat que la majoria dels enquestats es preocupa pel reciclatge i té en compte la importància de cuidar el riu. Finalment, la conclusió més important establerta gràcies als projectes de l'alumnat, és la necessitat de seguir tirant endavant accions per preservar la biodiversitat del riu i tenir cura del seu estat ja siguin per part de l'administració o per iniciativa social.