El consistori congela els impostos municipals per tercer any consecutiu

L'Ajuntament de Cornellà congelarà, per tercer any consecutiu, la major part dels impostos, municipals per a l'exercici 2018 amb l'objectiu de garantir els ingressos necessaris per prestar els serveis a la ciutadania i permetre la reactivació econòmica de la ciutat. Es congelarà totalment l'Impost de Béns Immobles (IBI), excepte en el cas del grans solars buits per als usos hotelers. La resta taxes i preus públics tindran un augment genèric del 2%, que respon a l'IPC del mes d'agost. Aquesta estabilitat en els impostos permetrà a la major part dels ciutadans pagar el mateix que en els darrers tres anys amb l'objectiu de no augmentar la pressió fiscal.


Beneficis fiscal i bonificacions
De cara al 2018 es mantenen tots els beneficis fiscals per afavorir la reactivació econòmica com són exempcions, bonificacions, ajuts i subvencions en diferents impostos, taxes i preus públics. És el cas, per exemple, del projecte Quota zero per a emprenedors. Pel que fa als incentius fiscals i les ajudes a les famílies, la proposta per al 2018 és mantenir totes les bonificacions i ajudes actuals en l'impost de plusvàlua o l'IBI.
Els contribuents poden fraccionar el pagament dels impostos a escollir entre 1,6 o 12 terminis. Les persones interessades en modificar el termini de domiciliació podrà sol•licitar-ho demanant Cita Prèvia a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà de l'Ajuntament, fins el 20 d'abril de 2018, excepte els impostos delegats a la Diputació de Barcelona.

CONSULTA MÉS INFORMACIÓ I DATES AL CORNELLÀ INFORMA DE GENER