Cornellà reclama també a la Generalitat els pagaments pendents de les escoles bressol des de 2015 fins ara

L'Ajuntament de Cornellà insta a la Generalitat de Catalunya a fer efectiu l'import corresponent al cofinançament de les escoles bressol municipals dels cursos a partir del 2015 i fins l'actualitat, emparant-se en la sentència del TSJC, de 22 de novembre de 2017, que admet l'obligació que l'Administració autonòmica té d'aportar fons per a l'educació de 0 a 3 anys, i que també avala la Llei d'Educació de Catalunya (LEC).

D'acord amb els mateixos fonaments que van conduir a la interposició del recurs anterior, el ple del consistori ha decidit reclamar a la Generalitat el compliment dels seus compromisos econòmics, independentment que la sentència del TSJ no sigui ferma, ja que l'obligació autonòmica de cofinançament deriva directament de la llei, en concret de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya i la Llei d'Educació de Catalunya (LEC). Per la qual cosa, l'Administració hauria de pagar la quantitat de 2.528.834,48 euros, més els interessos legals que corresponguin, resultant d'aplicar la quantitat de 1.392,53 euros per alumne dels centres docents municipals d'educació infantil de primer cicle durant els cursos 2015-16, 2016-17 i 2017-18.

Tot i que per als cursos de 2012 al 2015 la sentència del TSJ va fixar en la xifra de 1.300 € per alumne, el fet d'haver transcorregut des de la seva determinació més de set anys i en base a les determinacions imperatives contingudes a la Disposició final 2a de la LEC, sobre el deure d'incrementar progressivament els recursos econòmics destinats per la Generalitat al sistema educatiu, l'Ajuntament reclama que la xifra per als cursos del 2015 a 2018 sigui de 1.392,53 € per alumne.

 

Consulta la informació completa a la nota de premsa