33.000 euros d’estalvi energètic anual en l’enllumenat públic

En els darrers anys l'Ajuntament de Cornellà està fent una important aposta per la sostenibilitat i l'estalvi energètic amb l'objectiu de millorar la qualitat de vida i contribuir a preservar el medi ambient. Des de 2010 compta amb un Pla d'Acció d'Energia Sostenible (PAES) en el que s'identifiquen més de 40 intervencions i estratègies de mitigació i adaptació al canvi climàtic.


CANVI DE LLUMINÀRIA EN PROP DE QUARANTA CARRERS
Pel que respecta a l'enllumenat públic, només en 2017 s'han canviat un total de 368 punts de llum fluorescents a prop de quaranta carrers de la ciutat, que se sumen als 1.236 punts de llum que s'han anat canviant en els últims anys. Això significa un estalvi anual mig de 32.842 euros a l'any i la reducció d'emissió de CO2. Les lluminàries de tecnologia led, tenen una vida útil superior: entre vuit i deu vegades més que les actuals, és a dir al voltant d'unes 80.000 hores de funcionament aproximadament.
L'Ajuntament promou les energies renovables, fet que ha repercutit positivament en l'estalvi energètic i les produccions de CO2. Tot i que ha augmentat el nombre d'equipaments i infraestructures en els darrers anys, les emissions han disminuït un 11%, especialment per les millores tecnològiques aplicades a l'enllumenat públic i la introducció d'energia solar tèrmica als edificis públics. Les àrees d'intervenció afecten tant als edificis municipals, residencials, com al sector serveis, per exemple amb la renovació de calderes de gas o la instal•lació de calderes de biomassa. També, està en marxa el reemplaçament de la flota municipal per vehicles elèctrics, la gestió més eficaç dels residus, la prevenció i correcció de situacions de vulnerabilitat energètica, entre d'altres.
Reduir l'emissió de gasos d'efecte hivernacle a la població un 20% abans de l'any 2020, és un dels compromisos contemplats al Pla d'Acció d'Energia Sostenible (PAES) de Cornellà, realitzat amb la col•laboració de la Diputació de Barcelona.