L'ús de la plataforma A Prop Teu es consolida com a eina de codisseny de l'espai públic

"A prop teu" és una plataforma creada en 2013 per l'Ajuntament de Cornellà, que facilita el contacte directe de la ciutadania amb els regidors dels municipis, amb l'objectiu d'incidir en tres àmbits: el manteniment de l'espai públic, la convivència i la seguretat ciutadana, escoltant al carrer les preocupacions de les persones, de les comunitats de veïns, de cada família.

"A prop teu" aposta per aprofundir en la identitat urbana i comunitària de Cornellà. Tracta de modernitzar l'administració municipal, facilitant el contacte directe amb un regidor o regidora responsable, i aprofitar els canals que permeten les noves tecnologies per a una comunicació més propera.El nou projecte disposa d'una plataforma digital per proporcionar una via de comunicació amb l'Ajuntament més àgil i més eficaç. Es posa a la disposició de la ciutadania per comunicar incidències, plantejar queixes, suggeriments i propostes, que es gestionaran de forma centralitzada perquè arribin ràpidament als regidors, i que donin una resposta en el termini més curt possible. El projecte ja està en marxa i s'han realitzat reunions a tots els barris de la ciutat per explicar amb més detall el seu funcionament.

Com funciona?

Entrant a www.apropteucornella.cat trobem un llistat de formularis que ajudaran a precisar la consulta. Cal omplir-ne un amb la informació fonamental: el tema de la consulta, com contactar amb qui la fa, el lloc, fotos o vídeos si ho creu necessari... Si el ciutadà o ciutadana ho prefereix, a la mateixa pàgina podrà comunicar el seu missatge per Facebook, Twitter, SMS o correu electrònic. En aquest cas cal ser el més precís possible quant al lloc, el tipus d'incidència, i la forma de contacte perquè des de l'Ajuntament es pugui actuar amb la màxima agilitat.

La ciutat està dividida en més de trenta petites àrees, cadascuna responsabilitat d'un regidor, que tramita la resposta en el menor temps possible. Aquesta via directa de comunicació permet al Consistori detectar noves necessitats a la ciutat plantejades directament pels seus veïns i veïnes, i impulsar microactuacions o reparacions de millora de l'entorn urbà, així com engegar processos de mediació veïnal.

www.apropteucornella.cat