Punt d’assessorament a entitats per a presentar sol·licituds de subvencions

L'Ajuntament de Cornellà de Llobregat ofereix a les Entitats de la ciutat, mitjançant la col•laboració de l'empresa municipal Procornellà, un servei de revisió de sol•licituds de subvencions. Les Entitats que hi estiguin interessades hauran de demanar cita prèvia al telèfon 93 474 80 42 de dilluns a divendres de 8 a 20h fins el 15 de febrer.

Un cop tenen la cita han d' omplir els formularis de sol•licitud de subvencions  que es poden descarregar en el web municipal  (en l'apartat de subvencions)i enviar-los per correu a Procornellà, així el dia de la cita si hi han coses a corregir ho podran fer allà mateix.


És important demanar cita prèvia i portar la documentació treballada i enviada per correu per aprofitar el temps. La sessió dura entra una hora i dos hores. Es revisa la documentació a aportar i la memòria.

Subvencions