El 18è Festival Internacional de Pallassos obre una convocatòria per a la coproducció d'un espectacle.

L’objecte d’aquesta convocatòria es ajudar a un artista i/o companyia catalana o estatal a produir un espectacle de pallassos en qualsevol de les seves vessants.

 

BASES:

- Hi podran participar tots els grups i/o solistes que acreditin ser professionals de les arts escèniques.

- I tenen cabuda espectacles per infants, familiars i/o per adults.

- El projecte escollit haurà de ser estrenat en el marc de la propera edició del FIP, del 15 al 21 d’octubre de 2018.

- La proposta podrà ser per Sala o carrer.

- L’Ajuntament de Cornellà, previ acord amb la companyia i sempre que sigui possible, es compromet a buscar un espai per realitzar els darrers assajos a la mateixa ciutat de Cornellà, d’una durada a concretar amb la companyia.

- El FIP farà una aportació econòmica al projecte escollit de 4.000€ + IVA, que inclourà l’estrena dins la programació.

- El Festival es compromet a proporcionar l’equipament tècnic de so i llums, i altres que poguessin haver-hi, per la estrena de l’espectacle.

- La coproducció escollida es comprometrà a incorporar en la documentació de promoció de l’espectacle els logotips del Festival de Pallassos i de l’Ajuntament de Cornellà.

- Els Projectes s’hauran de presentar per correu electrònic fins el 2 d’abril a l’adreça:  direccio@festivaldepallassos.com

 

Les propostes hauran d’incloure la següent documentació:

- Descripció detallada del projecte artístic.

- Pla de desenvolupament del projecte.

- Descripció tècnica del projecte.

- Currículum de l’artista o companyia.

- Qualsevol altre documentació que es consideri adient.

 

La direcció artística conjuntament amb el Departament de Cultura de l'Ajuntament de Cornellà del Llobregat seran qui decidiran la proposta guanyadora.

L’organització es reserva el dret de no coproduir cap espectacle si considera que cap dels projectes presentats té la vàlua suficient.

La resolució es farà pública el dimarts 9 d’abril de 2018. 

 

Per a qualsevol consulta podeu contactar amb Jordi Juanet “Boni” – 657488140  direccio@festivaldepallassos.com