En 2017 es van realitzar 454 microprojectes a l'espai públic des de l’A Prop Teu

La plataforma A Prop Teu segueix creixent. L'any 2017, va rebre 1.475 incidències, suggeriments i comentaris respecte de millores i reparacions que podien fer-se a la ciutat. Aquesta xifra suposa un increment del 14% respecte de l'any anterior. I no només això, arran d'aquesta interacció amb la ciutadania s'han realitzat 454 microactuaciones a la ciutat. 415 d'elles, relacionades amb temes diversos de Espai Públic i 39 associades a la Guàrdia Urbana, principalment temes relacionats amb la seguretat vial.


A Prop Teu facilita que, a través de les xarxes socials o un formulari web tots puguem fer suggeriments quan advertim algun element que necessita una reparació, alguna senyalització que es pot millorar... en qualsevol lloc de Cornellà. Així, tots podem ser responsables del codiseño de l'espai públic, així com de la seva cura i protecció.

Respecte als temes, són majoritàries les incidències de jardineria (158 casos) i neteja viària (136 casos), en l'àmbit de Espai Públic, seguides de les de seguretat vial (70 casos) i activitats molestes (56 casos) en l'àmbit de Guàrdia Urbana.

Més informació al Cornellà Informa 354
A prop Teu