Cornellà , amb les ciutats defensores dels Drets Humans

Cornellà es troba dins del Projecte Ciutats Defensores dels Drets Humans, i en aquest marc, els dies 9 i 10 d'abril rebrem la visita de tres destacats activistes que faran xerrades als instituts: al MAC, Chema Caballero, ex missioner cooperant especialitzat en la reinserció dels nens soldat a l'Àfrica; al Cornellà, Edilberto Daza anirà per parlar sobre els processos de pau a Colòmbia; i a l'Esteve Terradas, l'hondureny Patricio Vindel, activista LCTBI.


Ciutats Defensores dels Drets Humans és un projecte conjunt entre el Fons Català de Cooperació alDesenvolupament, la Comissió Catalana d'Ajuda al Refugiat, l'Institut de Drets Humans de Catalunya il'Institut Català Internacional per la Pau, amb la participació de municipis catalans i altres institucions, quevol donar a conèixer la feina dels defensors i defensores dels drets humans al conjunt de la ciutadania delsmunicipis participants. Igualment es busca evidenciar i conscienciar a la ciutadania de les ciutats participants sobre la necessitat d'integrar la defensa dels drets humans en la nostra tasca quotidiana.

Un dels principals objectius del projecte és sensibilitzar a les persones més joves, no  només amb les visi tesde les persones defensores dels drets humans als centres educatius, sinó també amb un treball a l'aula ambenfocament d'educació en drets humans, basat en metodologia participativa i vivencial.