Quatre àrees de treball per donar suport a les persones amb discapacitat

Tecsalsa és una entitat sense ànim de lucre, una empresa participada majoritàriament per l'Ajuntament de Cornellà, que té per objecte social oferir a persones amb discapacitat intel•lectual i de desenvolupament una oportunitat d'integració laboral i social. Actualment, Tecsalsa ocupa 153 persones amb diferents graus de discapacitat; 114 són treballadores del Centre Especial de Treball (CET) i 39, usuàries del Centre Ocupacional (CO).
L'activitat de Tecsalsa té diversos àmbits, per a adequar-se al màxim al perfil i capacitats d'aquestes persones, treballadores i usuàries, tenint en compte la seva tipologia de discapacitat.
D'aquesta manera, al Centre Especial de Treball de Tecsalsa hi treballen persones amb un grau de discapacitat igual o superior al 33%; es tracta de personal contractat laboralment, que també reben un servei d'ajustament mitjançant la Unitat de Suport a l'Activitat Professional (USAP).
I, per la seva banda, el Centre Ocupacional dóna servei -a través de la teràpia ocupacional- a persones amb un grau de discapacitat intel•lectual i de desenvolupament acreditat igual o superior al 65%, que no els permet desenvolupar regularment activitats productives.

1 -Jardineria i manteniment
Una de les àrees del CET és el manteniment de jardineria i espais verds, per a la ciutat de Cornellà, mitjançant la contractació pública dels seus serveis, així com per a altres empreses i institucions.

2 -Garden Cornnatur
Aquesta és una de les activitats més conegudes de Tecsalsa: un gran espai on poder comprar tota mena de plantes, elements de jardineria, decoració, articles per a horts urbans i objectes de regal.

3 -Manipulats i serveis a empreses
El CET té una àrea de manipulats industrials: les empreses hi poden subcontractar processos que requereixen selecció i verificació de peces, etiquetatge, encapsat, embossat i retractilat.

4 -Teràpia ocupacional
Els usuaris del Centre Ocupacional, amb especial dificultat d'inserció social i laboral, són ateses al centre ocupacional on reben teràpies d'ajustament personal i social i d'ocupació terapèutica.

web de TECSALSA