Detecció precoç de càncer de còlon i recte des de les farmàcies

Departament de Salut

Des de principis de maig, els habitants de Cornellà, homes i dones d'entre 50 i 69 anys, han rebut o rebran en els propers mesos una carta de l'Institut Català d'Oncologia (ICO) que els convida a participar en el Programa de detecció precoç del càncer de còlon i recte. Tan sols han d'acudir a qualsevol farmàcia del municipi adherida on, d'una manera totalment gratuïta, se'ls informarà sobre tots els passos a seguir per realitzar el test.

Es tracta d'una nova edició del Programa organitzat pel Departament de Salut i l'ICO, en col·laboració amb el Consell de Col·legis Farmacèutics de Catalunya, en el marc del qual les farmàcies del municipi s'impliquen amb la resta de professionals sanitaris per detectar la malaltia abans que aquesta doni síntomas.El càncer de còlon i recte és una malaltia bastant freqüent en la nostra població i la seva detecció precoç, en estadis inicials, fa que en un percentatge molt elevat sigui curable. Per aquesta raó, és molt important fer-se aquesta senzilla i confidencial prova "SALVA VIDES!".

En què consisteix la prova?

El test consisteix en la detecció de sang oculta en femta, imperceptible a simple vista, prenent una mostra amb un kit prèviament facilitat pel farmacèutic. Un cop retornat a qualsevol de les farmàcies participants, aquesta l'enviarà als laboratoris de l'ICO perquè ho analitzin i, en el termini aproximat de dues setmanes, l'usuari rebrà al seu domicili una carta amb el resultat.

El resultat de la prova s'envia als participants per carta. En cas que el resultat sigui correcte podrà tornar a participar al cap de dos anys si encara no ha complert els 70 anys. Si, per contra, hi ha presència de sang a la femta, es comunica el resultat mitjançant carta i l'Hospital Sant Joan Despí Moisès Broggi es posarà en contacte per programar una visita i es recomanarà a l'usuari que es faci una colonoscòpia per obtenir el diagnòstic definitiu.