Inici de les obres de renovació de l'entrada nord de la ciutat

Departament d'Espai Públic

Les obres de remodelació de l’avinguda de Sant Ildefons, entre la carretera d’Esplugues i l’avinguda Línia Elèctrica, serviran per donar-li un caire més amable i accessible per als vianants i per naturalitzar aquesta artèria d’accés a la ciutat.

L’obra suposa la creació d’espais més amplis per als vianants, la incorporació d’un carril bici i la millora del tram de la calçada. Entre la calçada i el carril bici, es crearà una nova línia d’arbrat amb arbustiva central, que funcionarà com a element separador i alhora estètic. El projecte també preveu la retirada de les lluminàries existents, i la instal·lació de nous punts de llum de tecnologia LED més eficients i moderns.

Circulació garantida

Durant el període d’execució de les obres, s’habilitarà un itinerari per als vianants, per tal de no afectar la mobilitat d’aquests, sempre garantint la seva seguretat. En tot moment es donarà accés als comerços i la ubicació de la parada de bus es modificarà lleugerament.

Durant l’execució de l’obra es procurarà no tallar la circulació dels vehicles, tot intentant mantenir almenys un carril de circulació i es procurarà facilitar l’accés dels vehicles als guals. El projecte té un període d’execució d’aproximadament 3 mesos i un pressupost de 365.637 euros.

Voreres més àmplies i carril bici

L’obra suposa la millora d’accessibilitat per als vianants amb voreres més àmplies. Així mateix, es crearà un carril bici paral·lel a la vorera de 2,20 metres d’amplada, que connectarà amb el carril que transcorre per la carretera d’Esplugues. Es tracta d’una obra integrada en el projecte Cornellà Natura que té com a objectiu dotar la ciutat d’espais més amables per a la ciutadania, connectats amb l’entorn natural, i compatibles amb el trànsit rodat de baixa intensitat.

 

  Descarrega el full informatiu sobre l'obra
  CORNELLÀ NATURA