Els Pressupostos Participatius i la Festa del Riu, reconegudes com a bones pràctiques dels ens locals

Dues propostes de l'Ajuntament de Cornellà han estat incloses al Banc de Bones Pràctiques dels Governs Locals de Catalunya (BBP) de la Federació de Municipis de Catalunya i de la Fundació Carles Pi i Sunyer d’Estudis Autonòmics i Locals: el projecte dels Pressupostos Participatius i la Festa del Riu. S'ha valorat que aquestes experiències representen una aportació innovadora i de qualitat i poden servir de referència per a d’altres ajuntaments o entitats locals, en els àmbits d'inclusió social i de medi ambient, respectivament.

A través dels Pressupostos Participatius, la població major de 16 anys té l'oportunitat de recolzar fins a tres iniciatives, sempre en relació amb inversions, a desenvolupar en qualsevol dels diferents àmbits públics i a través de diferents mecanismes (presencialment o virtualment). L’objectiu de la pràctica és crear coresponsabilitat real entre la població i l’ajuntament, a la vegada que s’ofereix una eina per empoderar, informar i incentivar a la ciutadania a participar en assumptes públics, tot fent més transparent la gestió municipal.

La Festa al Riu consisteix en la organització d'una jornada a la llera del Riu Llobregat amb l'objectiu de recuperar el riu i el seu entorn com a espai natural (conservació) i com espai urbà (espai de sociabilitat). La jornada, consisteix en un ventall d'activitats educatives, socials, naturalistes, esportives, moltes amb recolzament científic, que fomenten el coneixement de l'espai natural del Llobregat, la seva flora i fauna, i també activitats destinades a la preservació i conservació de l'espai (neteja, plantada d'arbres, detecció i retirada d'espècies no autòctones, etc.).

 

  Banc de Bones Pràctiques dels Governs Locals