Avís preventiu d'episodi ambiental de contaminació per NO2

Atesos els nivells de diòxid de nitrogen (NO2) enregistrats per la Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica (XVPCA), i la previsió dels models a 24 hores, la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic ha emès un avís preventiu d'episodi ambiental de contaminació atmosfèrica a l'Àrea Metropolitana de Barcelona.

Un avís preventiu és la fase prèvia a la possibilitat d’episodi ambiental, sense que s’hagi de produir necessàriament, i s’activa per tal que es redueixin les emissions de contaminants i no arribar a l’episodi de contaminació ambiental.

Recomanacions:

  • Realitzar els trajectes a peu o amb bicicleta
  • Utilitzar el transport públic
  • Reduir els desplaçaments amb vehicle privat
  • Utilitzar el cotxe compartit
  • Fer una conducció eficient
  • Utilitzar el vehicle que tingui les emissions més baixes
  • Regular la climatització de les llars i als establiments

L'avís s'ha activat perquè els nivells de contaminació per diòxid de nitrogen (NO2) han superat el valor de 160 μg/m³ de mitjana en una hora a tres estacions de la ciutat de Barcelona (Eixample, Gràcia-Sant Gervasi i Sants). A més, la previsió meteorològica a 24 hores indica que les condicions de dispersió no milloraran.

  Seguiment de l'episodi