Pacte per l'Educació

Ambdues  administracions col·laboraran conjuntament en la remodelació dels equipaments escolars i en la creació de nous serveis.

En els últims anys s’ha produït un canvi en les necessitats educatives per l’augment de la població i l’arribada de nous veïns. Per a adaptar-se a aquesta situació, el conveni estableix diferents actuacions com l’increment del nombre de places escolars; la potenciació de l’oferta de Formació Professional, de batxillerat i de formació d’adults; i la redistribució equilibrada de
l’alumnat nouvingut entre els centres públics i els concertats.

També es crearà un espai de benvinguda educativa que atendrà els infants, joves i famílies que s’incorporen al municipi abans que siguin escolaritzats als centres educatius. Aquest servei s’ubicarà a les antigues dependències del CEIP Ignasi Iglesias, on també s’hi instal·larà una Escola Oficial d’Idiomes i l’Escola d’Adults, que unificarà les dues escoles actuals.

A més, es realitzaran obres de millora i manteniment en els centres educatius. Per a aquest any, la Generalitat i l’Ajuntament han acordat invertir 5,8 milions d’euros per a portar a terme 18 projectes entre els quals s’inclouen l’ampliació en nou aules de l’IES Esteve Terradas, així com del CEIP Suris i l’eliminació de barreres arquitectòniques en diferents col·legis.