Prioritzar la mobilitat sostenible

Cornellà Natura

La transformació urbana d'espais com el carrer Verge de Montserrat o l'entrada nord de Cornellà per l'avinguda de Sant Ildefons forma part d'una actuació integrada en el projecte Cornellà Natura que pretén potenciar la cohesió urbana mitjançant la concepció de zones obertes, sostenibles i de convivència.

Aquestes actuacions, a més de fomentar espais més verds, també han servit per reordenar la circulació i pacificar el trànsit creant zones de baixes emissions que beneficien la salut de la ciutadania. La transformació de la ciutat per als pròxims vuit anys comporta l'adequació progressiva dels carrers per facilitar els desplaçaments a peu, amb bicicleta (o altres vehicles similars) i el transport públic.

Si ens centrem en la bicicleta, al llarg del 2018 i principis del 2019, hi ha la previsió de:

•    Augmentar la seguretat dels ciclistes gràcies a les obres de millora de 13 trams de carrils bicis ja existents als barri d’Almeda. Destaquem les actuacions al c. Tirso de Molina, av. de Sant Ferran, c. Energia i pg. dels Ferrocarrils Catalans.
•    Fomentar la connectivitat entre els barris de la ciutat amb l’aposta per calçades de cohabitació en carrers estrets, on el vehicle privat i la bicicleta puguin conviure: Rubió i Ors, pg. dels Ferrocarrils catalans, av. Baix Llobregat i crta. del Prat, c. de Mossèn Andreu, etc.
•    Incrementar la xarxa ciclable actual de 9.500 metres en 7.600 metres, de manera que comptarem amb un total aproximat de més de 17 Kilòmetres. Destaquem els nous carrils bicis de l’av. dels Alps i av. de Sant Ildefons.
•    Obrir nous camins per al gaudi a la zona rural del municipi, que alhora ens aproximin de manera saludable a municipis propers com Sant Boi de Llobregat i Sant Joan Despí.
•    Augmentar el nombre d’aparcaments de bicicletes a centres educatius, equipaments municipals, etc.
•    Instal·lar 2 biciboxs més, el que suposa un increment de 28 places d’aparcament segur.
•    Promocionar l’ús de la bicicleta a la Setmana de la mobilitat sostenible i segura, la Festa de la bici d’Esport Ciclista i activitats de mobilitat urbana sostenible als centres educatius de la ciutat.