Les comissions de l'Acord Social treballen per assolir els objectius

En les últimes setmanes s’han reunit les tres comissions de treball de l’Acord Social contra la Crisi vinculades als següents àmbits: Treball, Educació, Acció Social i Habitatge, Igualtat d’Oportunitats, i Treball i desenvolupament local, per posar sobre la taula les actuacions desenvolupades fins al moment i la feina que encara queda per fer.

La Comissió de Treball de Desenvolupament Local, integrada per diferents representants institucionals i sectorials del món social i econòmic, continua treballant en diferents projectes per assolir els principals objectius fixats fins al 2020 per fomentar l’economia i l’ocupació local i implementant l’ús de les noves tecnologies com a eina de progrés. També s’inclouen en aquest apartat totes les iniciatives generades per reactivar el comerç local i l’elaboració d’un pla estratègic per al seu desenvolupament.

Pel que fa a la Comissió de Treball d’Igualtat d’Oportunitats s’han portat a terme accions per impulsar el III Pla Transversal de Polítiques d’Igualtat (2016-2020) i s’ha treballat per potenciar la igualtat d’oportunitats i la inclusió social des de les diferents àrees municipals.

Per últim, la Comissió de Treball, Educació, Acció Social i Habitatge va destacar, d’una banda, els resultats obtinguts amb el desenvolupament dels Plans de Xoc contra l’Atur que s’han dut a terme darrerament, com els Plans d’Ocupació o el programa Ocupa’m 6+6, i de l’altra, la continuïtat de projectes educatius com la FP Dual, Educar per Créixer i el manteniment dels Espais Joves com a eina de lluita contra la vulnerabilitat social, entre d’altres.

  Web de l'Acord Social 2016-2020