Citilab ofereix 8 beques destinades a persones a l’atur per al Curs de Pilot de Drons

Citilab llança 8 beques per al Curs de Pilot de Drons que començarà l’1 d’octubre i conclourà el 15 de novembre amb l’examen oficial de vol. Aquesta formació, organitzada per FMIC i Citilab permet obtenir el certificat oficial de l’Agència Estatal de Seguretat Aèria com a pilot remot al comandament d’un dron de fins a 25kg de pes, en vols amb fins comercials o professionals.

Pot optar a la beca qualsevol persona física, amb preferència dona, que estigui en situació d’atur, sigui resident a Cornellà de Llobregat i no es trobi inclosa en cap dels supòsits previstos a l’article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. Consulteu les Bases completes fent clic aquí.

Caldrà efectuar la sol·licitud, fins el 31 d’agost, enviant un correu electrònic a inscripcio@e-citilab.eu facilitant el seu nom i cognoms, i especificant en el contingut del correu l’interès en realitzar el Curs de Pilot de Drons.

Pilot de Drons: una professió de futur

Els Drons o RPAS (Remotely Piloted Aircaft System) són els nous usuaris de l’espai aeri que han obert camí cap a noves professions de futur i que s’han convertit en eines fonamentals en moltes feines. Actualment, l’ús d’avions tripulats a distància ja és més que efectiu en diverses indústries: tasques de manteniment en línies elèctriques, obtenció d'imatges d'edificis per a immobiliàries, reportatges a vista d'ocell, o fins i tot s'estan fent proves per fer lliuraments a domicili per part de grans empreses de comerç electrònic o de menjar ràpid.

  Més informació del Curs de Pilot de Drons

  Consulteu les Bases per les quals es regula la concessió de les beques