Les obres de l'avinguda dels Alps entren a la recta final

Cornellà Natura

Estan a punt de completar-se les obres de remodelació de l'avinguda dels Alps, un dels eixos contemplats en el projecte Cornellà Natura per naturalitzar el espai públic. Aquests dies ja es pot passejar per la vorera dreta propera al parc de Rosa Sensat i gaudir d'un llarg i ampli corredor verd que millora la connexió entre els barris Centre i la Gavarra. S'ha eixamplat la vorera i plantat vegetació de manera que resulta molt més agradable i accessible per a la ciutadania. Al mateix temps s'han reduït de quatre a dos els carrils de circulació en tot el seu traçat, per minimitzar l'impacte del trànsit
rodat a la zona i fomentar la mobilitat sostenible amb la creació d'un carril bici de doble sentit.

Un nou concepte de parc

En breu s'acabaran també els treballs de millora del parc de Rosa Sensat, el qual s'ha remodelat per crear un nou concepte de parc de la lectura, adequant un espai del parc al desenvolupament d'activitats com presentacions de llibres i tallers d'animació a la lectura. El vessant nord del vial, que presenta un gran desnivell, se solucionarà mitjançant un talús vegetal, el que suposarà una nova zona verda que contribuirà a millorar la vertebració entre els barris. Està previst que en aquest espai es situï un correcan on els gossos podran fer exercici sense necessitat d'anar lligats i sense causar molèsties al  veïnat.fadfs