El manteniment dels equipaments municipals, una responsabilitat compartida

Aquests dies l'Ajuntament de Cornellà ha posat en marxa la campanya informativa sobre el cost dels serveis i equipaments públics, seguint la línia de transparència en la gestió municipal i amb la voluntat de conscienciar la ciutadania del cost d'aquests serveis bàsics, i potenciar un bon ús. Mitjançant la col·locació d'unes etiquetes informatives es podrà conèixer la gestió de diferents equipaments com els centres cívics, les escoles bressol, l'escola municipal de música, les piscines, les instal·lacions esportives, les biblioteques, el Parc Esportiu i el Complex Aquàtic Can Mercader, entre altres. El cost dels serveis es calcula d'acord amb les dades d'execució del pressupost de l'exercici 2017, i s'ofereix desglossat en funció del finançament aportat per cadascuna de les parts implicades.

Per mantenir un estàndard de qualitat òptim a la ciutat s'ha destinat una partida de 22.591.266 euros del pressupost municipal de 2018 -aquest any s'ha augmentat un 7,68% - per assumir les despeses en matèria d'espai públic. S'inclou en aquest apartat de despeses municipals: la recollida d'escombraries (1.671.000 €), el reciclatge i recollida selectiva (1.702.500 €), la neteja viària (4.485.000 €), l'enllumenat públic (505.007 €), la conservació de parcs i jardins (2.315.000 €), la reparació i manteniment d'edificis municipals (4.326.232 €) i del mobiliari urbà (268.000 €), entre d'altres.

Consulta el cost dels equipaments i serveis municipals a la web
http://ajuntament.cornella.cat/FacturaFiscal

Una exposició per fomentar la corresponsabilitat

La campanya es reforçarà amb una exposició itinerant composta per 7 figures en disseny de cartró en 3D, d'entre 130-160 cm d'alçada, i relacionades cadascuna d'elles amb diferents aspectes de la factura fiscal. La mostra viatjarà per diferents espais de la ciutat per tal d'informar la ciutadania sobre la quantitat que es destina al manteniment dels diferents béns públics, quina part paguen les administracions i quina part dels usuaris.

L'objectiu de la campanya informativa no és altre que posar de manifest tant l'esforç econòmic, com tècnic i humà; però també reforçar la idea que tots fem un ús més responsable de els béns comuns per mantenir la ciutat en bones condicions.