Més de 50 accions impulsades en el marc de l'Acord Social (2016-2020)

El plenari del "Acord Social de Cornellà 2016-2020 per una ciutat més inclusiva i igualitària" ha revisat recentment els projectes posats en marxa per les seves diferents comissions de treball (educació, acció social i habitatge; igualtat d'oportunitats; i ocupació i desenvolupament Local) integrades per diferents representants institucionals i sectorials del món social, econòmic, educatiu i cultural de la ciutat.

Al llarg dels últims dos anys les comissions han impulsat diversos programes que s'han materialitzat en una cinquantena d'actuacions i que han significat un esforç de recursos i serveis municipals per ajudar a totes les persones de la ciutat que ho han necessitat.

En el marc de l'Acord, un dels eixos que ha experimentat un especial desenvolupament ha estat el relacionat amb la Igualtat d'Oportunitats, a través de l'impuls d'iniciatives per afavorir la integració, la solidaritat, la convivència i la cohesió social. Podem destacar més d'una desena d'iniciatives que s'han fet realitat, com és el cas de la implantació del Servei de Primera Acollida, el reforç de les polítiques d'igualtat amb l'ampliació dels recursos tècnics i humans per a atendre dones afectades per violència de gènere, l'impuls a la Universitat de les Dones i a la Xarxa de Dones Emprenedores a través del Centre d'Informació i Recursos per a les Dones (CIRD).

Més accions desenvolupades en aquest àmbit han estat la creació del Servei municipal d'Atenció
Integral (SAI) a persones LGBTI, el suport a la XAJI (Xarxa Activa de Joventut per la Igualtat) i al projecte Cornellà Valors de conscienciació social a través de conferències i tallers oberts a la ciutadania, entre d'altres.