El Pla Educatiu d'Entorn amplia el nombre d'activitats per aquest curs

El Pla educatiu d'entorn s'ha iniciat aquest curs al barri de Sant Ildefons amb una trentena d'activitats proposades
als centres educatius de primària i de secundària, a més de l'escola municipal Virolai. En total compta aquest any amb la participació de 10 centres educatius.

Uns 3.000 infants i joves van participar el curs passat a les diferents activitats proposades, amb la implicació i participació de fins a 21 entitats i col·laboradors. El programa educatiu és un pla de cogestió entre l'Ajuntament i la Generalitat de Catalunya amb lideratge compartit basant-se en principis com corresponsabilitat, participació, implicació, diàleg, consens, cofinançament i qualitat educativa en què hi participen les entitats de la ciutat.

Els eixos bàsics del Pla són el foment de la cohesió social, a partir de l'educació intercultural i la consolidació del català i es treballa en tres àmbits d'actuació: dins de l'horari escolar, fora de l'horari escolar i la formació de les famílies. S'adreça a tot l'alumnat tenint especial atenció als sectors més desafavorits.

Aquest curs, com a novetat, es farà una Jornada Intercultural del Joc, oberta a famílies amb suport d'entitats i participació de les escoles de primària. Cal destacar que l'oferta de les activitats tradicionals s'obre al barri amb
la continuació d'alguns tallers saludables per a famílies i de teatre. Es mantenen activitats tradicionals del Pla educatiu d'entorn, com els castellers, tabals, les catifes de flors, trobades intergeneracionals i el taller de relació amb l'entorn, a les quals s'han anat incorporant altres activitats com el taller de cuina, mercat i infants o el taller de pintura a través del joc i reforç per a joves de secundària per a millorar l'èxit escolar, entre d'altres.

Per saber-ne més sobre el Pla Educatiu d'Entorn