Cornellà intensifica la neteja viària amb equips de repàs de zones

Aquest any l'Ajuntament de Cornellà destinarà el 12,5% del total del pressupost del 2019 al manteniment i la neteja dels espais públics per tal de garantir uns estàndards adequats de benestar i qualitat urbana a la ciutat. A les tasques de neteja intervenen diàriament 59 persones i 35 equips i vehicles. Un dels serveis que es realitza a diari és el d'escombrada que actua a tots els barris de la ciutat uns sis cops per setmana. Aquest es realitza en dues modalitats: d'escombrada manual (carretó o vehicle auxiliar amb un operari) i escombrada mixta (escombradora amb conductor i dos operaris) en torn de matí. Excepte el polígon d'Almeda i Famades on s'actua 2 vegades per setmana en torn de nit, i la zona Ribera Serrallo, on s'actua 3 cops per setmana en torn de tarda.

Paral·lelament, es complementa aquest servei d'escombrada amb el d'aigua. Aquesta tasca consisteix en baldeig amb camió amb un equip format per conductor i dos operaris que actuen quatre dies a la setmana durant la nit, tot i que properament s'ampliarà el servei amb un nou camió que formarà un segon equip i incrementarà la freqüència del servei de neteja amb aigua a tot el casc urbà. També hi ha dos equips de baldeig/escombrada mixta (dual) formats per conductor i dos operaris que actuen les tardes de diluns a divendres.

Reforç a les zones de major ús

Existeixen uns serveis de repàs d'escombrada que es realizen cinc o sis cops per setmana en torn de tarda en aquelles ubicacions, vies i places de major ús. El repàs consiteix a buidar papereres, endreçar voluminosos a les ubicacions de contenidors i retirar els residus de major impacte.

Entre els punts de la ciutat que requereixen una atenció de neteja especial estan: la zona dels mercats ambulants (dimarts Centre, dijous Marsans i Sant Ildefons, i dissabte Sant Ildefons), les zones d'oci nocturn pel polígon Famades el cap de setmana, i els pipican. Aquest últim té un servei de neteja específic diari tots els matins de dilluns a diumenge, format per un operari amb vehicle auxiliar, un servei que es complementa amb una desinfecció mensual d'aquests espais.

Els cap de setmana també hi ha servei de neteja viària, els diumenges es fan 4 itineraris d'escombrada manual a diferents espais de més afluència de persones, complementats amb 3 equips de buidat de papereres i repàs d'escombrada format per un operari amb vehicle auxiliar.