Parlem, nou sevei de mediació familiar i resolució de conflictes a Cornellà

L'Ajuntament de Cornellà ha posat en marxa el servei 'Parlem. Espai Diàleg ', un servei de mediació familiar i facilitació de conflictes mitjançant la intervenció de persones expertes en tasques de mediació. Aquest està dirigit pel Centre d'Informació i Recursos per a les Dones (CIRD) i pretèn aprofundir en els principis d'igualtat i solidaritat. Oferirà informació i orientació, i assessorament jurídic en els casos que ho requereixin.

Podran fer ús del servei totes aquelles persones que es trobin davant d'una crisi de comunicació interpersonal arran d'un procés de separació, divorci, parella de fet… o davant de qualsevol mena de conflictes entre membres de la família. Així mateix, es donarà suport en l'elaboració de la base del conveni regulador i pla de parentalitat per a parelles en vies de separació, entre d'altres.

El servei està ubicat al Centre Cívic de Sant Ildefons i el seu horari d'atenció al públic, en una fase inicial, és els dilluns de 16 a 19 hores, amb cita prèvia. La iniciativa sorgeix com una alternativa per facilitar el diàleg entre parts afectades d'un conflicte familiar, gràcies a la intervenció d'un especialista que oferirà eines d'intermediació i comunicació per trobar solucions satisfactòries per ambdues parts.

Parlem
ESPAI DIÀLEG

DIPTIC

  Dilluns de 16 a 19 hores
Centre Cívic Sant Ildefons
T. 93 375 63 29
Demaneu cita prèvia:
parlem.cornella@gmail.com