Impuls en l'àmbit d'educació, acció social i habitatge, en el marc de l'Acord Social contra la Crisi

Cornellà va celebrar recentment la II Jornada de l'Aliança Cívica contra la Pobresa, una trobada per reflexionar sobre la precarietat laboral, en especial la situació de les persones que, tot i tenir una feina remunerada, poden caure dins del llindar de la pobresa; i que tenen cada vegada més dificultats per sortir-ne, amb totes les conseqüències negatives que això implica. La sortida de la crisi econòmica ha accentuat aquestes situacions i les greus desigualtats que se'n deriven. Per donar resposta a aquesta situació, les tres comissions de treball creades en el marc de l’Acord Social (Igualtat d’Oportunitats, Educació, Acció Social i Habitatge, i Ocupació i Desenvolupament Social) continuen treballant i teixint aliances amb les entitats socials, associacions i ciutadania en general.

En l'àmbit d'Educació i Acció Social, s'han portat a terme iniciatives com la Fira Apropa, un espai d'orientació i assessorament per als joves a partir de quart d'ESO amb l'objectiu d'ajudar-los a emprendre un camí pensant en el seu futur. Prop de 500 estudiants de la ciutat van participar en aquesta Fira el darrer any. Un altre projecte consolidat és l'Educar per créixer, que genera cada curs més de 30 activitats per a les famílies de Cornellà. La introducció de la tarifació social a les escoles bressol i a l’escola municipal de música, una altra de les iniciatives tirades endavant en el marc de l'acord que es manté com a recurs per ajudar a les famílies, establint preus variables d'acord amb el nivell de renda dels usuaris per tal que el preu no sigui una barrera a l’hora d’accedir als serveis.

Al centres educatius, també s'han desplegat programes com el Juga Verd Play per fomentar els valors de l’esport i actuar com a element de cohesió, arribant a més de 1.000 escolars i 79 equips. I en tema d'Habitatge, a través de la creació de l'Oficina de Mediació Hipotecària ja s'ha aconseguit paralitzar 354 desnonaments. L’Ajuntament ha sancionat amb 60.000 euros a una immobiliària que tenia 20 habitatges buits a Cornellà, per què els destini a habitatge social, i al 2019 es crearan 10 habitatges de lloguer social a la ciutat. També es va crear un punt d’Informació sobre clàusules sol  davant la necessitat de la ciutadania de tenir informació sobre la nova legislació. Des de la seva creació, ha atès més de 500 consultes.


Suma't al Manifest per l'Aliança Cívica contra la Pobresa:
LLEGIR EL MANIFEST PER L'ALIANÇA CONTRA LA POBRESA
Subscribir-se al manifest