La Generalitat invertirà 6 milions d'euros en equipaments a Cornellà en el marc del Pacte de salut i benestar

El Departament de Salut de la Generalitat, el Servei Català de la Salut (CatSalut) i l’Ajuntament de Cornellà han signat un conveni per desenvolupar actuacions conjuntes de millora de la salut i el benestar de la població de la ciutat. Aquest conveni contempla el compromís de treballar conjuntament per optimitzar la qualitat dels serveis i de l'atenció sanitària prestada a Cornellà mitjançant la materialització d'un programa d'actuacions per al període 2019-2021, incloent la creació o renovació de tres grans equipaments sanitaris de la ciutat.

Es tracta, en definitiva, d’un document d’interessos comuns per prestar millors serveis de salut a la població, incidint especialment en les conseqüències de la crisi econòmica i la lluita contra les desigualtats, des de la proximitat i la integració de serveis. El compromís és treballar conjuntament en desplegar estratègies d’intervenció en la comunitat, posant especial focus en les Àrees Bàsiques de Salut amb majors necessitats socials i desigualtats, ja sigui per raons socials, econòmiques o de gènere, així com en la població vulnerable i/o amb necessitats complexes.

Noves infraestructures sanitàries
Pel que fa a la millora de les infraestructures, el CatSalut inclourà en el Pla d'Execució d'Inversions en Infraestructures Sanitàries un conjunt d'actuacions amb una inversió estimada global de 5,9 milions d'euros, que es concretaran en:

  • Adequació com a Centre d’Urgències d’Atenció Primària un local de l’avinguda Salvador Allende, al costat de l’estació de metro de la Gavarra, i que substituirà l’actual CUAP ubicat al CAP Sant Ildefons. S’estima una inversió de 850.000 euros.
  • Ampliació i adequació del servei de rehabilitació del CAP Sant Ildefons, un cop alliberat l’espai del CUAP d’aquest edifici. S’estima una inversió de 600.000 euros. 
  • Creació del nou CAP Cornellà, que substituirà el situat actualment al carrer Bellaterra. El nou centre, amb una inversió de 4,5 milions d’euros, comptarà amb els mateixos serveis que els actuals, inclosos els d’atenció clínica especialitzada (oftalmologia, dermatologia, cardiologia, etc.), els d’infermeria i els suports diagnòstics i sales de cures. Amb tot, aquest nou equipament inclourà l’ASSIR Cornellà (servei d’Atenció a la Salut Sexual i Reproductiva), que ara es troba al carrer Mn. Jaume Solé.
Atenció a la salut mental
L’impacte de la crisi econòmica en els darrers anys ha afectat especialment l’àmbit de la salut mental, i concretament en relació a la salut mental dels col·lectius més vulnerables: infants, joves, gent, gran, població aturada, etc. Les dues administracions col·laboraran en impulsar una Taula de Salut Mental, en projectes de prevenció, de participació activa de persones afectades i les seves famílies, en especial un model d’atenció comunitària que promoguin la seva inserció laboral i social, així com l’habitatge.
També es treballarà en la lluita contra l’estigma amb la participació activa de persones afectades i les seves famílies, i es promocionaran accions relacionades amb la inserció social i laboral. L’Ajuntament prioritzarà projectes en aquest àmbit mental, com ajudes a la Fundació Salut Mental Catalunya, a l’Oficina Tècnica Laboral (amb el suport de la Diputació de Barcelona), i a l’Associació de Familiars de Malalts de Salut Mental de Cornellà, que gestiona l’Espai 3 de la ciutat.