Cornellà en alerta d'avís preventiu de contaminació atmosfèrica

L'Ajuntament de Cornellà acaba d'activar el protocol  d'actuació en cas d’episodis d’alta contaminació per NO2 i PM10 (aprovat pel Consell Metropolità el 31 de gener de 2017) seguint les recomanacions des de l’Àrea Metropolitana de Barcelona que avui, dia 26 de febrer de 2019, ha declarat situació d’Avís Preventiu de contaminació atmosfèrica per PM10, a causa de la intrusió de partícules en suspensió per pols procedent del Sàhara. No obstant això, el Servei Meteorològic de Catalunya preveu que, fins dimecres, es donen situacions d'inversió tèrmica que dificultaran la dispersió de contaminants.

Per tal de no assolir nivells de contaminació més elevats, i evitar així que s’activi la fase d’Episodi, l'Ajuntament prendrà algunes precaucions respecte a la seva pròpia obra pública i a les instal·lacions de serveis públics que tinguin focus d’emissió a l'atmosfera.

Pel que fa les mesures per PM10 a prendre en l’àmbit d’obres: Incrementar la freqüència d’aplicació de les mesures obligatòries de reg (freàtica o reutilitzada sempre que sigui possible) i neteja a l’àmbit de l’obra. Minimitzar els desplaçaments dels vehicles i maquinària.  Els vehicles i material d’obra que puguin generar pols estaran correctament tapats mitjançant lones protectores Restringir les activitats pulverulentes de les obres: treballs de moviments de terres, dels enderrocs (incloent les operacions de descàrrega de material d’obra o equivalent), operacions de tall.

INFORME NIVELLS
Mesures i recomanacions