Informa't sobre promocions de lloguer públic, ajuts i altres, a l'Oficina Local d'Habitatge de Cornellà

L'Oficina Local d'Habitatge, el servei muncipal d'atenció i assessorament en matèria d'habitatge a Cornellà, s'ha traslladat recentment al carrer Avellaner, 7, al barri Sant Ildefons, i ha posat en marxa un portal web (www.olhcornella.cat) per oferir al ciutadà el màxim de facilitats per accedir a un habitatge digne a la ciutat, d'una manera ràpida i senzilla.

A través de l'Oficina es pretén donar resposta a les necessitats ciutadanes des d'una finestra única sobre qüestions relatives a l'habitatge protegit, la rehabilitació i el lloguer, així com també tramitar diferents ajuts i subvencions, tant pel que fa a la rehabilitació d'edificis, com a la sol·licitud d'ajuts per al pagament del lloguer i hipotèca a personas en risc de pèrdua d'habitatge.

Pel contrari, si ets propietari d'un pis buit, entra a la web i informa't com pots cedir el teu pis amb total seguretat i garantia.  Des del 2015 l'Ajuntament de Cornellà va posar en marxa el programa anomenat Borsa de Lloguer Social de Cornellà, a través del qual aquells propietaris que tenen habitatges sense habitar en el municipi, els poden cedir per crear una borsa d'habitatge de lloguer social.

El passat més de novembre l'Ajuntament va signar un acord amb el Ministeri de Foment i la Generalitat de Catalunya per al finançament de 10 habitatges de lloguer a la promoció que està construint l'Impsol al terreny que ocupava l'antic cinema Pisa. Amb aquests deu habitatges, Cornellà comptarà actualment amb uns 85 habitatges de lloguer social a la ciutat, destinats a facilitar l'accés a col·lectius de població amb pocs recursos i en risc d'exclusió.

Les gestions realitzades des de l'Oficina també van permetre paralitzar 354 desnonaments, i sancionar amb 60.000 euros a una immobiliària que tenia 20 habitatges buits a Cornellà, perquè els destini a habitatge social. A més, es dona impuls al Pla Director Comunitari de Sant Ildefons a través de la rehabilitació extensiva dels seus edificis i habitatges, conjuntament amb altres programes que garanteixin uns estàndards de qualitat tant a l'àmbit públic com privat.

Per agilitzar els tràmits es convenient demanar cita prèvia, per telèfon o a través d'internet:

Oficina Local de Vivienda
c/avellaner, 7 - Sant Ildefons
Tel. 93 376 31 81
www.olhcornella.cat


Horari d'atenció al públic:
De dilluns a dijous de 9.00 h a 14.00 h i de 16.00 h a 19.30 h
Divendres de 9.00 h a 15.00 h