Oberta al trànsit la carretera d'El Prat

Aquests dies s'ha obert al trànsit el tram de la carretera del Prat, entre el Passeig dels Ferrocarrils i Tirso de Molina, després de les actuacions de millora portades a terme en els darrers mesos per crear un entorn més amable amb voreres més àmplies i còmodes per als vianants. 

El projecte comprenia un tram de 280 metres, al llarg del qual s'han col·locat un centenar d'arbres i s'ha creat una mitjana amb dues línies arbustives com a element separador entre els habitatges i el polígon industrial. A la vorera del costat dels habitatges s'ha creat també una línia d’arbrat viari, amb parterres amb arbustiva, alternats amb els escocells. També s'ha substituït l'enllumenat i el mobiliari urbà, i s'han fet millores en la xarxa de clavegueram, al sistema de reg i al drenatge del carrer.

L’obra ha comptat amb un pressupost de 624.292 euros.