Citilab donarà suport a projectes emprenedors contra la cosificació femenina

Citilab llança un repte a les persones emprenedores de l'Àrea Metropolitana de Barcelona per combatre la cosificació femenina a les xarxes socials. Es tracta d'una convocatòria de Compra Pública Innovadora, un procediment per a la selecció de propostes que desenvolupin projectes d'innovació social i tecnològica que donin resposta a un problema o repte social.

En aquest cas el repte social que han d'abordar les propostes que es presentin en aquest procés és l'eliminació de la cosificació dels estereotips i la imatge de les nenes, les noies joves i les dones a través de l'ús de les xarxes socials.

El procediment es divideix en tres fases i disposa d'un pressupost màxim de 19.000 euros. En cas de ser seleccionats, els participants hauran d'estar donats d'alta per realitzar activitats empresarials o professionals durant les fases d'exploració / estudi i de desenvolupament experimental o prototipat.

El procediment de convocatòria i selecció es regeix pel plec de clàusules generals i es concreta a través d'un plec de prescripcions específiques addicionals.

La presentació de propostes es podrà formalitzar fins el divendres 24 de maig de 2019. Cada participant ha de completar aquest document en format electrònic i enviar-lo a través del correu electrònic, dins del termini establert, a laborlab@e-citilab.eu

El divendres 7 de juny de 2019 es facilitarà la relació de participants admesos, les puntuacions obtingudes i les propostes selecciones per a passar a la segona fase al web del Citilab.

Les persones interessades poden consultar les bases i tot el plec de condicions en aquest enllaç