Els Premis Ciutat de Cornellà, reconeixement a persones i entitats

Aquests premis tenen com a objectiu fer un reconeixement públic a iniciatives i aportacions significatives de persones o organitzacions que han contribuït amb la seva tasca al progrés de la ciutat i a fer-la més solidària, igualitària i cívica.

Els guardons comprenen cinc categories: Premi d’Humanitats; Premi d’Acció Cívica; Premi d’Economia; Premi Especial i Premi d’Honor. La periodicitat dels guardons és biennal. Enguany tots els candidats proposats han estat guardonats i queda desert el Premi d’Economia. El premi consisteix en una peça artística dissenyada per Ricard Vaccaro i un diploma acreditatiu del reconeixement de la ciutat a les activitats de cada candidat.

Enguany l’Associació Catalana de Víctimes d’Organitzacions Terroristes, rep el Premi Especial Ciutat de Cornellà, que segons les bases es destina a candidats que hagin destacat a qualsevol lloc del món per la seva contribució a la defensa dels drets humans i les llibertats, a la defensa del medi ambient, de la solidaritat, de la pau i el progrés dels ciutadans i ciutadanes del món. 

La relació de guardonats i guardonades d’aquesta edició són:

Premi d’Humanitats


Maria Rosa Casanovas

És la persona que va impulsar el projecte de la universitat de la gent gran de Cornellà, ara fa quatre anys, que ha tingut un augment constant del nombre d’alumnes (compresos entre els 50 i els 80 anys) així com de l’oferta d’assignatures.Actualment, aquest projecte és un referent important per a la UNED i s’està desenvolupant en diverses localitats de l’Estat i de l’estranger.

Mª Rosa Casanovas ha estat professora d’un centre associat a la Universitat Nacional d’Educació a Distància (FER), on ha impartit l’assignatura d’història de l’art del curs d’accés per a majors de 25 anys. Actualment és la coordinadora del centre de la UNED de Cornellà. També destaquen les seves col·laboracions dedicades al món de la cultura i de les noves tecnologies adaptades a la gent gran.

Associació per a la Memòria Històrica


L’Associació per a la Memòria Històrica i Democràtica del Baix Llobregat va ser constituïda el 27 de maig de 2005. Els seus objectius són els següents: treballar des de la pluralitat, coordinant els esforços de les persones integrants de l’Associació, per promoure noves iniciatives per a la recuperació i el manteniment de la memòria històrica i democràtica i la projecció dels valors democràtics a les noves generacions. L’entitat també posa èmfasi en el llegat històric de la comarca del Baix Llobregat, des de la qual, gràcies al seu esperit de lluita unitària i solidària, va ser iniciada una de les mobilitzacions antifranquistes més importants de Catalunya.

Ha editat a data d’avui set números d’una revista que té una periodicitat trimestral i ha publicat ja cinc llibres de temàtica memorialística centrats en l història de l’antifranquisme al Baix Llobregat. Aquesta petita col·lecció bibliogràfica constitueix un material d’interès extraordinari, en tant que recull les experiències de nombrosos testimonis de la lluita pels drets i les llibertats civils durant el període de la dictadura de Franco.

Premi d’Acció Cívica


Asociación de Prejubilados y Jubilados de SIEMENS

Treballa des de fa 11 anys per a tots aquells pensionistes amb una pensió penalitzada de per vida amb un 40, 35 o 30% menys de la seva base reguladora.
L’activitat de l’associació ha significat un revulsiu i un model que han fomentat, tal com es veu al llarg d’aquest escrit, l’aparició d’altres associacions i federacions amb els mateixos objectius dins de l’àmbit de Catalunya i de la resta de l’Estat Espanyol.

En els anys 1996-1998, l’empresa SIEMENS de Cornellà va fer el primer expedient de regulació, va ser-hi inclòs un grup de treballadors que van ser apartats del món laboral amb edats compreses entre els 52 i els 55 anys. Un grup d’afectats van decidir crear la “Asociación de Prejubilados y Jubilados de SIEMENS” l’any 1997.

En aquests moments, la Asociación de Prejubilados y Jubilados de SIEMENS, integrada dins la Federació Catalana 8FECAT) està formada per 5.000 prejubilats i jubilats de Catalunya.

Julia Relancio Borao

Des de fa més de 20 anys, treballa de forma voluntària per la comunitat. És la fundadora de l’Associació Cultural Amigues de la Moda (actualment Gent i Futur), de la qual ha estat presidenta des de la seva fundació i fins fa uns mesos. És una entitat sense ànim de lucre que es preocupa per la situació de les dones i l’activitat de la qual gira a l’entorn de la realització de cursos i activitats molt variats.

Va participar en el projecte del Pare Àngel Salvador, on va fer classes de costura, i ha col·laborat en altres projectes solidaris, així com amb d’altres entitats de la ciutat, com l’Associació de familiars malalts d’Alzheimer o la Coordinadora contra la Marginació, i també en diversos esdeveniments dels que es fan a la ciutat.

L’any 2002 presenta un projecte de patronatge industrial per a persones estrangeres, que ha contribuït a la integració de persones nouvingudes.

Premi Especial Ciutat de Cornellà


Associació Catalana de Víctimes d’Organitzacions Terroristes

Els membres d’aquesta entitat fa més de 25 anys que lluiten per la defensa dels drets humans i les llibertats de les víctimes d’accions terroristes i les seves famílies, tant a l’Estat espanyol com a d’altres països del món. La seva acció s’ha centrat fonamentalment a donar suport, tant psicològic com social, a les víctimes i als seus familiars, així com a garantir la defensa jurídica de cadascun d’ells.

Paral·lelament a aquesta funció principal han iniciats accions per millorar els drets d’aquest gran col·lectiu, tant a instàncies de l’Administració autonòmica com de l’estatal, que han permès anar corregint disposicions per adequar-les a les necessitats i a la situació actual.

Han defensat públicament qualsevol acció o alternativa pacífica que pogués concloure amb accions terroristes, sense renunciar als seus posicionaments i als drets que com a ciutadans tenen i que la societat els ha de reconèixer.  

Premi d’Honor Ciutat de Cornellà


Florenci Vila Serra

És soci fundador de la Unió Excursionista de Catalunya de Cornellà, on va treballar activament per integrar noves generacions d’excursionistes i per fer pedagogia de la natura i l’esport. Fou organitzador del curs sobre “Cançons de motxilla”, així com de la Marxa del Cuc i de l’Esbart, que han estat un vessant important de la UEC. Ha estat també, durant més de vint anys, responsable de les sortides “Camis d’avui en la Barcelona de sempre” i ha participat en la confecció del butlletí de la UEC, Boira.

Florenci Vila va ser un dels fundadors de la Comissió de la Jordiada, i n’és responsable del programa d’activitats –entre d’altres del concurs de fotografia “Bernardí Fornals”—i responsable de la passejada “Trescant per Cornellà”, que vol fomentar el coneixement del patrimoni i de la història de la ciutat a través de visites guiades en forma de concurs o gimcana, en què, amb un esperit cultural i lúdic, les persones inscrites passejen per Cornellà i descobreixen racons i llegendes.

L’any 2006, va elaborar o presentar la guia Itineraris per Cornellà. És membre fundador de l’Avenç, entitat per a la defensa de patrimoni historico artístic, i de la Comissió ciutadana per a la normalització lingüística, de les quals forma part activa.

En definitiva, en la trajectòria de Florenci Vila destaca la seva gran inquietud solidària, la seva dedicació i la seva entrega per tal d’aconseguir una millor convivència entre la nostra ciutadania.