Civisme i més neteja durant l'estiu

L'Ajuntament de Cornellà activa durant l'estiu un pla de reforç especial de neteja  a parcs i places d'important ús ciutadà, amb més neteja  amb aigua (baldeo) al vespre, que és més eficient contra les taques i les males olors, permet actuar sota els vehicles aparcats, i elimina la pols acumulada; a més de portar a terme altres accions, que se sumen al que ja es realitza de forma habitual a la ciutat durant tot l'any tant l'escombrat mecànic (amb màquines escombradores), escombrat manual (que es realitza en petits espais i a zones on les màquines no arriben), i mixte, que combina els dos anteriors i la neteja amb aigua. També es reforcen els serveis de neteja els caps de setmana. A tot això se suma la neteja de contenidors, pipicans, papereres, etc.

Tots volem tenir una ciutat més neta, i aquest és també l'objectiu de l'Ajuntament de Cornellà. Per fer-ho efectiu comptem amb els serveis de neteja viària i recollida d'escombraries, i també és  necessari que tothom compleixi les ordenances vigents i respecti els horaris per garantir el  manteniment de l'espai públic. L' incompliment d'aquestes normatives serà sancionat amb una multa segons es recull a l'Ordenança Municipal de Neteja de l'Ajuntament de Cornellà de Llobregat.

  • La retirada de residus es fa en horari nocturn, de manera automatitzada i robotitzada, els 365 dies de l'any i de 9 de la nit a 6 de la matinada.
    Respecteu la restricció horària per a algun tipus de residus i així evitareu molèsties innecessàries d'olors i de sorolls al vostre barri.
    Queda totalment prohibit llençar i abandonar qualsevol tipus de residus domèstics (bosses d'escombraries) a papereres dedicades per als residus sòlids de format petit.

Els horaris d'utilització dels diferents contenidors i els tipus de residu a dipositar en cada un d'ells són els següents:

 

Cornellà pel civisme

D'altra banda, l'Ajuntament de Cornellà ha posat en marxa una nova edició de la campanya "Cornellà pel Civisme" per fomentar accions de conscienciació i pedagogia entre la ciutadania, sobre la importància del manteniment i respecte de l'entorn urbà.

Per fer-ho, un any més, ha contractat persones en atur per formar equips d'educadors cívics que, durant l'estiu, tindran la missió de vetllar per la convivència als espais públics de la ciutat i millorar la cohesió social entre els mesos de juny i setembre. Els equips s'organitzen per grups de dos i tres, i es mouran per diferents barris de la ciutat  de 9 a 14h i de 16 a 21h.

La seva tasca és principalment informativa i preventiva per tal de promoure el bon ús dels espais públics en l'època de major concurrència de persones als carrers, parcs i places de la ciutat, i sempre alerta per si detecten actuacions contràries a les ordenances municipals de convivència.

L'actuació dels Agents Cívics podrà ser per temes relacionats amb la tinença responsable de gossos, gestió de residus domèstics, mal ús del mobiliari urbà, jocs de pilota a les places i parcs... o recordar als més joves que poden fer ús dels patis de les escoles oberts per practicar activitats esportives durant les vacances escolars.

Cornellà pel Civisme