La plataforma A Prop Teu manté un creixement sostingut des de la seva posada en marxa

A Prop Teu facilita que, a través de les xarxes socials o des d'una web específica, tots puguem fer suggeriments quan advertim algun element que necessita una reparació, alguna senyalització que es pot millorar... en qualsevol lloc de Cornellà. Així, tots podem ser responsables de l'codisseny de l'espai públic, així com de la seva cura i protecció.
L'any 2018 la plataforma va rebre un total de 1.589 incidències, suggeriments i comentaris, un augment de gairebé el 8% respecte de l'any anterior. I aquest 2019, la tendència és mantenir aquest lleuger augment, ja que en el primer semestre n'han arribat 837, el 16% més que en el mateix període de l'any passat.


Per tant, l'ús de la plataforma A Prop Teu manté un creixement sostingut que va augmentant progressivament des de la seva posada en marxa, l'any 2013. D'aquesta manera, els ciutadans i ciutadanes més conscienciats poden fer aportacions que l'Ajuntament de Cornellà pot convertir en microprojectes de millora de l'espai públic al seu barri o en qualsevol punt de la ciutat. En qualsevol cas, un regidor o regidora al càrrec de cada zona de la ciutat contesta directament la suggerència, si és possible executar-la, o de les mesures que s'han pres.

Pel que fa a les vies d'entrada, les xifres es mantenen força estables, tot i que l'ús de Twitter i xarxes socials baixa un 2% respecte de l'últim any. Per barris, no hi ha gaire variacions, la Gavarra és on es registren més casos (148), i a Fontsanta-Fatjó, on menys (65 incidències).
També en els departaments encarregats de resoldre la incidència, hi ha poques variacions: Espai Públic (que atén qüestions com desperfectes en el mobiliari urbà, jardineria, neteja viària...) gestiona més de la meitat dels casos que entren a la plataforma, seguit de la Guàrdia Urbana. Cal recordar que A Prop Teu no és el lloc indicar per notificar qüestions urgents o emergències, en aquest cas cal adreçar-se a la Guàrdia Urbana pels canals habituals.

Incidències resoltes recentment
Asfaltat del carrer Rubió i Ors (confluència amb Pl. de Lluís Companys
Col•locació de papereres a l'avinguda dels Alps (tram davant d'habitatges)
Reparació del paviment al carrer Flor de Nit
Reparació paviment a l'avinguda de la Fama (núm.14-16)

WEB A PROP TEU