Comença un nou cicle de tallers i conferències del Cornellà Cuida

La Fundació per a l'Atenció a Persones Dependents enceta una nova programació del Cornellà Cuida a partir del mes d'octubre. Es tracta d'un nou cicle de conferències i tallers adreçats a les persones cuidadores no professionals de gent gran i en situació de dependència. En aquesta ocasió la temàtica se centra en tècniques personals com el midfulness, la artterapia, o musicoteràpia, així com altres de primers auxilis, estiraments, etc.

El cicle Cornellà Cuida està adreçat a totes les persones cuidadores no professionals, amb una sessió mensual gratuïta de 90 minuts, impartida per l'equip tècnic de La Fundació. Cada mes s'organitza una activitat que preten oferir orientacions i pràctiques sobre els temes en què les persones ciudadores poden trobar-se amb més mancances en la seva tasca diària.


Ara també al barri Centre
Amb l'objectiu de poder arribar al major nombre de persones possible aquest any es faran també algunes conferències fora de la residencia. Concretament, per aquest anys es faran dues sessions al Centre d'Informació i Recursos per a les Dones.
Es tracta de donar suport a totes les persones de la ciutat que tenen cura dels seus familiars en aquesta situació, una tasca sempre complicada, moltes vegades esgotadora i quasi sempre poc reconeguda. La Fundació compta amb una àrea especialitzada en ajudar a les anomenades "persones cuidadores no professionals", i cada any donen suport a prop de 2.000 famílies que es troben en aquesta situació. Tanmateix, compten amb un experimentat grup de professionals que poden ajudar a millorar les capacitats, les habilitats i el benestar dels cuidadors.


Les conferències i els tallers s'imparteixen a la Residència Teresa Duran (Avinguda Salvador Allende, 45. Cornellà de Llobregat. T. 93 375 00 10 info@dependents.cat).
La participació és gratuïta i cal inscripció prèvia.

Cicle de conferències i tallers
Fundació