Els vianants són la prioritat per aconseguir una bona convivència

Cornellà Natura

Una de les prioritats de l’Ajuntament de Cornellà és construir una ciutat més amable, sostenible i segura per a les persones. Aquesta és la missió de la nova Ordenança de Circulació de Vehicles i Vianants que posa al centre de tot la protecció del col·lectiu més vulnerable que transita per l’espai urbà: els vianants. Protegir els vianants és millorar la seguretat de tothom perquè, en un moment o un altre, tots i totes ho som. El nou text s’ha renovat, entre d’altres raons, per incloure la circulació cada cop més freqüent de les bicicletes i els vehicles de mobilitat personal (VMP), i assegurar una bona convivència entre aquests i les persones a peu. Per exemple, tant bicicletes com VMP han de circular preferentment per les vies ciclistes i respectar els sentits de circulació establerts, i sempre que circulin per les voreres o espais no motoritzats no podran sobrepassar els 10 km/h.

A més, l’ordenança es complementa amb altres mesures per facilitar la mobilitat a peu, com ara eixamplar voreres, reduir espai de circulació i aparcament per als cotxes en calçada, millorar la connexió entre barris (reforma de l’avinguda dels  Alps), reconversió en carrers de vianants o de plataforma única (carrer Verge de Montserrat), creació d’una xarxa d’itineraris per la ciutat i ampliació de la xarxa de camins escolars (barris Almeda i Pedró), etc.