S'amplien a dotze mesos els contractes dels plans d'ocupació

Departament de Polítiques d'Ocupació

Recentment, l'Ajuntament de Cornellà ha contractat 95 persones a través dels plans d'ocupació locals per un període de dotze mesos, ampliant la durada tres mesos, i amb una jornada de l'70%. En total, s'han contractat de manera progressiva 186 persones a través dels plans ocupacionals, mantenint així el compromís de impulsar l'ocupació per frenar els efectes causats per la crisi econòmica i evitar la fractura social.

Els plans d'ocupació s'han definit seguint una anàlisi exhaustiva dels diferents perfils professionals de la població en situació d'atur. Així, entre les noves contractacions es compten administratius, conserges, dinamitzadors esportius i personal de reforç de la brigada municipal, de consergeria i d'atenció als nouvinguts.

Paral·lelament, s'han contractat en pràctiques cinc joves titulats inscrits al programa de Garantia Juvenil, en el marc de la subvenció Joves a Pràctiques de SOC, amb els següents perfils professionals: psicologia, treballador/a social, administració i tècnic/a de comunicació ambiental. En aquest cas, els contractes tenen una durada de 6 mesos i són a jornada completa.

És el tercer any que es porta a terme aquesta iniciativa amb la voluntat de donar una primera oportunitat laboral als joves amb titulacions des CFGM fins a estudis de grau / postgrau, perquè puguin desenvolupar les competències adquirides en els respectius estudis, en un entorn laboral real i amb l'acompanyament d'un tutor / a que els ajudarà a aconseguir experiència en l'àmbit laboral.