S'activa el protocol per episodi ambiental d'alta contaminació de l'aire per PM10

Atenent els nivells de material particulat de diàmetre inferior a 10 micròmetres (PM10) enregistrats per la Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica (XVPCA), a causa de la presència d’una intrusió de pols africana des del dia 17 de desembre, i la previsió dels models de dispersió de contaminants per al dia d’avui, la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic, per resolució, ha declarat episodi ambiental per alta contaminació de l’aire pel contaminant PM10, per a tot el territori.

S’adjunta informe sobre l’avaluació dels nivells de contaminació de PM10 durant el període comprès entre el dia 15/12/2019 i el 18/12/2019, fins a les 08.00 h, i la Resolució de declaració de l’episodi ambiental per alta contaminació de l’aire. En aquest sentit, es durà a terme un seguiment de l'evolució dels nivells i s’informarà del seu estat, a diari, fins a la seva finalització. També podeu seguir l’estat de l’avís al web airenet.gencat.cat.

Al Canal Salut de l’Agència de Salut Pública de Catalunya hi trobareu les principals mesures i recomanacions a adoptar per tal de reduir l’exposició a la contaminació i els riscos per a la salut derivats de la contaminació de l’aire. Hi podeu trobar, a banda de recomanacions de caire general, les mesures de precaució addicionals a adoptar davant de situacions amb nivells elevats de contaminació dirigides als col·lectius més vulnerables i també a la població en general.

Documentació relacionada:

  Declaració d'Episodi Ambiental
  Informe de nivells de PM10
  Mesures PM10