Des de l'1 de gener entra en vigor la Zona de Baixes Emissions

Per millorar la qualitat de l’aire i reduir les emissions dels contaminants dels vehicles, l’1 de gener de 2020 entrarà en vigor la la Zona de Baixes Emissions Rondes de Barcelona, tots els dies feiners, de 7.00 a 20.00 hores. L’Ajuntament de Cornellà ha aprovat inicialment l’ordenança municipal que regularà la restricció de la circulació als vehicles sense etiqueta ambiental de la Direcció General de Trànsit (DGT).

La Zona de Baixes Emissions (ZBE) correspon als límits territorials establerts dins de les rondes, i engloba així Barcelona, l’Hospitalet de Llobregat i parts d’altres municipis limítrofs amb les rondes, com Esplugues de Llobregat, Cornellà de Llobregat i Sant Adrià de Besòs. La Ronda de Dalt i la del Litoral no entren dins de la zona de baixes emissions, per tant s'hi podrà circular sense restriccions.

La zona del municipi de Cornellà inclosa a la ZBE correspon al barri Famades i el polígon industrial del mateix nom, entre la Ronda de Dalt i el límit del municipi de l'Hospitalet:

La contaminació de l'aire, un risc per a la salut

Amb aquesta mesura s’espera reduir en un 15% els nivells de contaminació, percentatge encara inferior al necessari per complir amb la normativa europea i els valors que estableix la Organització Mundial de la Salut, que serien d’un 30 i un 50% respectivament. Per això, caldrà complementar aquesta actuació amb d’altres com les que ja hem començat a posar en marxa al nostre municipi a través del projecte estratègic Cornellà Natura: promoció de l’ús del  transport públic i de la bicicleta, aparcaments Park&ride a les estacions de trens, creació de zones de pacificació del trànsit com a la Ctra. del Prat, conversió en zona de vianants de carrers i trams tallats al trànsit els ‘Diumenges sense cotxe’, entre d’altres.

L’Organització Mundial de la Salut (OMS) defineix la contaminació de l’aire com a un important risc ambiental per a la salut i considera que la disminució dels nivells de pol·lució atmosfèrica poden reduir la càrrega de morbiditat derivada d’accidents cerebrovasculars, càncers de pulmó i pneumopaties cròniques i agudes, entre elles, l’asma.

Nombrosos estudis científics ho confirmen diàriament, menys contaminació és igual a més salut. Especialment, la millora de la qualitat de l’aire als entorns urbans, disminueix el risc de patir malalties cardiovasculars i respiratòries entre la població, tan a curt com a llarg termini. Les polítiques de foment de la mobilitat activa i sostenible, com la implantació de les Zones de Baixes Emissions, permeten reduir els nivells de contaminants de l’aire a les ciutats. MÉS INFORMACIÓ.

Quins vehicles estan afectats per les restriccions?

Afecta els vehicles sense el distintiu ambiental de la DGT: turismes de gasolina anteriors a Euro 3 matriculats abans del gener del 2000, dièsels anteriors a Euro 4 matriculats abans del gener del 2006, i furgonetes anteriors a Euro 1 matriculades abans de l’1 d’octubre del 1994. També les motocicletes i els ciclomotors matriculats abans del gener del 2003 (anteriors a la normativa Euro 2). S’estableix una moratòria d’un any per a autocars, furgonetes i camions d’ús professional (N1, N2, N3, M2 i M3).

Quins vehicles n’estan exempts?

Estan exempts d’aquesta normativa els vehicles dedicats al transport de persones amb mobilitat reduïda (VPMR) i vehicles d’emergències i serveis essencials (metges, bombers, funeraris, policia, etc.). Tots aquests vehicles hauran d’estar donats d’alta en un registre metropolità, la tramitació del qual serà gratuïta.

Es tracta d’una mesura permanent?

Serà permanent des de l’1 de gener del 2020 durant tots els dies feiners, de dilluns a divendres, de set del matí a vuit del vespre. Fora d’aquest horari i durant el cap de setmana es podrà circular sense restriccions amb els vehicles que no tenen etiqueta ambiental.

Quines sancions s’aplicaran?

La Guàrdia Urbana controlarà la circulació llegint les matrícules dels vehicles a través de càmeres instal·lades a les entrades de la Zona de Baixes Emissions. A més, un cotxe amb lector de matrícules circularà durant l’horari establert. A Cornellà hi haurà instal·lades 5 càmeres que detectaran els vehicles vetats mitjançant la lectura de les matrícules. Les sancions per les infraccions a Cornellà podran ser de 100 a 500 euros (+30% en cas de reincidència).

  Tríptic Informatiu
  Full Informatiu
  Ordenança

Per a més informació:

www.zbe.barcelona

telfs: 93 0333555/010

ZBECornella@aj-cornella.cat