Avís preventiu per contaminació atmosfèrica per partícules PM10

Atenent els nivells de partícules en suspensió de diàmetre inferior a 10 micres (PM10) enregistrats per la Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica (XVPCA), a causa de la presència d’una intrusió de pols africana des del dia 22 de gener, i la previsió dels models de dispersió de contaminants per al dia d’avui, des de la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic s’emet un avís preventiu per nivells moderats de contaminació de l’aire pel contaminant PM10, per a la zona de protecció especial (ZPE).

Dins de la situació d'avís preventiu, es recomana a la ciutadania realitzar els trajectes a peu o amb bicicleta escollint carrers poc freqüentats pel trànsit, utilitzar el transport públic, reduir els desplaçaments en vehicle privat i fer una conducció eficient, utilitzar el cotxe compartit o si és possible, vehicles de baixes emissions.

  Informe de nivells (23/01/2020)
  Mesures en cas d'avís preventiu