Reorganització dels serveis de manteniment i neteja viària per donar servei a les noves necessitats

L'Ajuntament de Cornellà ha reorganitzat i reorientat els serveis de manteniment i neteja de la ciutat en funció de les actuals circumstàncies excepcionals generades per la crisi del COVID-19.

El consistori manté actius els serveis de neteja i recollida de residus, però donada la baixada de l'ús dels espais públics i en general de la via pública; així com la necessitat de donar àmplia cobertura en espais d'alta incidència com ara els punts de contenidors, o zones d'especial sensibilitat s'han reorganitzat els recursos humans i tècnics per oferir una millor resposta a les necessitats actuals de la ciutat:

Neteja i desinfecció de gran vials i voreres de la ciutat amb vehicles de baldeig mecànics i equips i vehicles d'hidropressió a grans vials com ara la carretera d'Esplugues, avingudes Salvador Allende, Alps, Sant Ildefons o Baix Llobregat, entre d'altres.

Ampliació de les brigades de neteja i desinfecció dels contenidors. Es fa especial incidència a pentinar l'entorn de les zones de contenidors perquè no hi hagi residus fora, a més de reforçar el servei de neteja dels mateixos.

Neteja i buidatge diari de papereres. Servei diari de neteja de les papereres i buidatge. D'altra banda, la neteja i baldeig de carrers passa a realitzar-se cada dos o tres dies, en comptes de diàriament com ara per aquestes noves circumstàncies.

Neteja i desinfecció diària a zones sensibles com ara l'entorn de centres mèdics, serveis socials municipals, mercats municipals, residències i grans supermercats.

Finalment, l'Ajuntament vol fer una crida al civisme de la ciutadania demanant que es respectin els horaris de dipòsit d'escombraries i altres residus als contenidors.

  HORARIS I RESIDUS QUE VAN A CADA CONTENIDOR