Es crea un Fons de Contingència excepcional dotat amb un milió d'euros

L'Ajuntament de Cornellà va aprovar dimarts un Pla de Xoc Econòmic per als mesos d'abril i maig amb l'objectiu de fer front a les conseqüències socials i econòmiques produïdes per la crisi del COVID-19 en el teixit empresarial, en l'àmbit laboral, social i en el conjunt de la ciutadania.

Una de les mesures recollides en aquest pla de xoc és la creació immediata d'un Fons de Contingència dotat, inicialment, amb 1.000.000 d'euros per fer front a totes les mesures i ajuts que s'estan adoptant per atendre les necessitats bàsiques i prioritàries de les persones més afectades per aquesta crisi, amb l'objectiu de no deixar a cap persona sense assistència o cobertura dels serveis bàsics.

Una de les iniciatives que s'està estudiant aplicar a curt termini és la creació d'una targeta moneder municipal per a les persones més vulnerables.

Per crear el Fons de Contingència el consistori ha de retenir part de la despesa corrent i de les inversions previstes al pressupost per a 2020 i que encara no s'han començat a executar, per destinar-ho a les mesures derivades de les actuacions excepcionals que s'han emprès en els darrers dies o que caldrà aplicar. El milió d'euros inicial representa al voltant de l'1,15% del pressupost municipal previst per a aquest any.

La creació del Fons de Contingència s'emmarca en un conjunt de mesures fiscals i econòmiques que suposaran, entre abril i maig, un cost de 3,6 milions d'euros per a les finances municipals.