Control de la seguretat i higiene a tots els establiments d'alimentació oberts

Durant aquests dies, els establiments d'alimentació i mercats municipals estan entre els serveis que poden obrir amb certa normalitat per garantir l'abastiment de la població, mentre duri el confinament general decretat per controlar el contagi de la malaltia COVID-19. L'Ajuntament de Cornellà també vetlla perquè aquesta activitat es realitzi en condicions de seguretat, per la qual cosa ha realitzat diferents inspeccions en comerços i ha elaborat unes directrius d'actuació als tres mercats municipals.

Al carrer, el departament de Salut, juntament amb la Guàrdia Urbana, realitza inspeccions dels establiments oberts per comprovar que els responsables mantenien les condicions preventives respecte dels aliments, ja sigui emmagatzemats com posats a la venda (condicions higièniques, ús de mascaretes i guants, neteja). Així mateix, també es comprova que la clientela manté les condicions preventives adequades, i les recomanacions transmeses per les autoritats competents.

S'han inspeccionat un total de catorze establiments (principalment fruiteries i botigues d'alimentació) i no s'ha aixecat cap acta per incompliment de la normativa. Aquestes inspeccions es continuaran realitzant durant els propers dies.

Instruccions als mercats municipals

Als tres mercats municipals s'han donat les instruccions pertinents als paradistes per protegir-se i protegir la ciutadania que hi va a comprar, a més de les habituals que es requereixen per a la manipulació dels aliments a la venda. Per megafonia es repeteixen les normes més bàsiques: mantenir una distància mínim d'un metre, i preferiblement de metre i mig entre la parada i els compradors, així com entre ells; pagar preferiblement amb targeta, i que la compra la realitzi una sola persona i de la forma més diligent possible.

Només hi ha un accés d'entrada a cada mercat per controlar que no se sobrepassi la quantitat desitjable d'usuaris a dins l'equipament, i se'ls hi faciliten guants de plàstic d'un sol ús i altres mesures d'higiene. A més, diàriament, al finalitzar l'horari d'apertura al públic, es desinfecten totes les zones comuns del mercat.