Preguntes freqüents relacionades amb l'impacte de la COVID-19 en l'àmbit del consum

Des del 18 de març de 2020, han entrat en vigor les mesures urgents extraordinàries previstes en el Reial Decret 8/2020 per fer front a l'impacta econòmic i social de la COVID-19, en l'àmbit social i del consum.

L'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor (OMIC) continua en funcionament, tot i que sense atenció presencial. Moltes de les consultes que rep aquests dies fan referència a aquestes qüestions, que detallem a continuació.

Em poden tallar el llum o l'aigua?

Subministraments bàsics, llum, aigua i gas:

 • Hi ha vigent una prohibició de tall de llum, aigua o gas a les persones vulnerables o en risc d'exclusió.
 • S'han prorrogat els terminis del bo social fins al 15 de setembre de 2020.
 • S'han congelat dels preus dels gasos liquats del petroli.
El Govern de la Generalitat de Catalunya va aprovar el 19 de març de 2020 una sèrie de bonificacions en el cànon de l'aigua:
 • Reducció del 50% del cànon de l'aigua a tots els usuaris domèstics durant dos mesos (abril i maig).
 • Reducció del 50% del cànon que paguen les indústries i la resta d'activitats econòmiques (petites i mitjanes empreses, comerços i autònoms).

Puc canviar de companyia d'Internet o de telèfon?

Serveis de telecomunicacions:

 • Prohibició de canvi de companyia de telefonia.
 • Prohibició a les companyies de telefonia de fer campanyes publicitàries relacionades amb la portabilitat del servei d'Internet.
 • Prohibició d'aturar qualsevol portabilitat en curs.
 • Obligació de mantenir els serveis de comunicacions electròniques disponibles al públic contractats pels seus clients.
 • Mesures per a garantir la prestació del servei universal de telecomunicacions.

I si no puc pagar l'hipoteca?

S'ha establert una moratòria en el pagament de les quotes hipotecàries en el supòsits de vulnerabilitat següents:
 • a) Qui passi a l'atur, o qui sent autònom, pateixi una pèrdua o davallada substancial d'ingressos. 
 • b) Qui tingui un conjunt d'ingressos familiars que no superin, en el mes anterior a la moratòria, el següent:
  • Amb caràcter general 3 vegades x IPREM mensual: 1.645,80 euros.
  • + 0,1 vegades per fill o 0,15 vegades si és monoparental.
  • + 0,1 vegades per cada persona major de 65 anys
  • + 4 vegades si hi ha alguna persona discapacitada de mes de 33% o incapacitat per treballar
  • + 5 vegades si el titular té malaltia mental de més del 33% o malaltia física de més de 65%.
 • c) Qui tingui una quota hipotecària, més les despeses, més els subministraments de l'habitatge que sigui igual o superior al 35% dels ingressos nets de la unitat familiar.
 • d) Qui, com a conseqüència de l'emergència sanitària, la seva unitat familiar hagi patit una alteració significativa de les circumstàncies econòmiques, és a dir, quan la hipoteca, en relació als ingressos, s'hagi multiplicat per 1,3 vegades.
Si compleixes alguna d'aquestes quatre condicions:
 • S'ha de sol·licitar a l'entitat bancària acreditant la situació de vulnerabilitat (el Reial Decret detalla els documents que cal aportar).
 • La moratòria s'ha de fer efectiva en el termini màxim de 15 dies amb efectes des que s'hagi sol·licitat.
 • Durant la moratòria l'entitat bancària no podrà exigir el pagament de la quota hipotecària, ni de cap dels conceptes que la integren.
 • Es pot sol·licitar des del 18 de març fins a 15 dies després que finalitzi la vigència del decret llei.
 • La durada és indeterminada.

Què puc fer si vull tornar un producte que havia comprat i ara la botiga és tancada?

Mentre duri l'estat d'alarma, s'interrompen els terminis per a la devolució dels productes comprats tant en botigues presencials com a distància (per Internet, etc.), i del termini del dret de desistiment. Aquests terminis es reprendran un cop passi el període d'estat d'alarma.

Quin són els terminis de devolució que queden interromputs?
 • En compres a distància (per Internet, correu postal, telèfon) o fora d'una botiga (a domicili, durant una excursió), les persones consumidores tenen 14 dies des de l'entrega del producte per poder retornar-lo (dret de desistiment). Queden exclosos del dret de desistiment els productes personalitzats o fets a mida, productes que es fan malbé ràpidament (aliments, per exemple) o els serveis que es presten en unes dates concretes (entrades per espectacles, bitllets d'avió, reserves d'hotel...), entre d'altres.
 • Pel que fa a compres en botigues físiques, els establiments poden decidir si accepten o no canvis i devolucions. Si els accepten, han d'informar clarament de les condicions per fer-ho (termini per fer la devolució o el canvi, retorn dels diners o en forma de val de compra, etc.).

Foto: Startup Stock Photos de Pexels