Senyalització als mercats per mantenir la distància de seguretat

L'Ajuntament de Cornellà ha senyalitzat amb línies grogues el sòl dels tres mercats municipals per indicar la distància de seguretat que és necessari mantenir, com a mesura preventiva per la COVID-19, amb les parades d'alimentació i entre els usuaris. D'aquesta manera es facilita la tasca de control per part de la direcció de cada mercat i els compradors tenen una indicació més exacta d'on és recomanable col·locar-se. 

Als tres mercats municipals s'han donat les instruccions pertinents als paradistes per protegir-se i protegir la ciutadania que hi va a comprar, a més de les habituals que es requereixen per a la manipulació dels aliments a la venda. Per megafonia es repeteixen les normes més bàsiques: mantenir una distància mínim d'un metre, i preferiblement de metre i mig entre la parada i els compradors, així com entre ells; pagar preferiblement amb targeta, i que la compra la realitzi una sola persona i de la forma més diligent possible.

Només hi ha un accés d'entrada a cada mercat per controlar que no se sobrepassi la quantitat desitjable d'usuaris a dins l'equipament, i se'ls hi faciliten guants de plàstic d'un sol ús i altres mesures d'higiene. A més, diàriament, al finalitzar l'horari d'apertura al públic, es desinfecten totes les zones comuns del mercat.