El 2 de juny tornen a obrir les biblioteques de Cornellà

A partir del dia 2 de juny, un cop efectuades les necessàries i preceptives tasques de neteja, desinfecció i condicionament, les biblioteques municipals de Cornellà començaran a oferir a la ciutadania el servei presencial de préstec, retorn de documents i els serveis d'informació bibliogràfica i bibliotecària.

Per poder accedir a aquest servei, les persones interessades hauran de demanar cita prèvia en els horaris especificats a continuació, mitjançant el telèfon o correu electrònic de cada biblioteca.

Biblioteca Central de Cornellà: De dilluns a divendres, de 15.30 a 20.30 hores
Telèfon: 93 376 01 11
Correu electrònic: b.cornella.c@diba.cat

Biblioteca Marta Mata: De dilluns a divendres, de 15.30 a 20.30 hores
Telèfon: 93 480 06 02
Correu Electrònic: b.cornella.mmg@diba.cat

Biblioteca Sant Ildefons: De dilluns a divendres, de 15.30 a 20.30 hores
Telèfon: 93 471 12 42
Correu electrònic: b.cornella.si@diba.cat

D'aquesta manera, les persones que disposin de cita prèvia podran accedir a un espai especialment habilitat de la biblioteca per recollir les reserves efectuades. L'accés serà individual, mantenint la distància reglamentària i amb l'ús obligatori de mascareta.

En aquesta fase de desconfinament, no es podrà accedir lliurement als diferents espais de la biblioteca, ni tampoc fer ús dels aparells electrònics i informàtics de consulta, ni accedir directament a la col·lecció.

Les biblioteques aniran informant puntualment de les novetats que es puguin produir, així com de l'inici de cada fase i de les condicions d'ús i accés als serveis en cada moment. La informació s'oferirà mitjançant els serveis telemàtics de les biblioteques i l'ajuntament, així com en cartells oportunament posats a cada biblioteca.

     
  https://biblioteques.cornella.cat/