Pla municipal per a garantir la protecció social de les persones dotat amb 2.777.500 euros

L'Ajuntament de Cornellà tirarà endavant, amb el consens de tots els grups polítics representats al consistori, un Pla municipal per a garantir la protecció social de les persones que s'ha dotat inicialment amb 2.777.500 euros, i que està inclòs al paquet de mesures socials, fiscals i de mobilitat posat en marxa per a afrontar els efectes de la Covid-19 a la ciutat.

Una gran part del pressupost, 1.000.000 d'euros, es destinarà a un nou Fons Social Extraordinari a l'exercici 2021 per a poder fer front a les situacions de vulnerabilitat social i econòmica que es puguin generar. La resta de la dotació econòmica s'ha dividit en dos blocs, 1.147.500 euros per a les persones més vulnerables i desfavorides que disposen de menys recursos per a fer front a la situació que estem patint, i 630.000 per a promocionar i ajudar el comerç de proximitat, un dels sectors més afectats per l'estat d'alarma, ja que la gran majoria ha hagut de parar la seva activitat econòmica.

El nou pla té com a objectiu reduir l'impacte social i econòmic produït per aquesta crisi. Dins del bloc de dotacions i programes adreçats a les persones més vulnerables i desfavorides, que disposen de menys recursos i possibilitats per poder fer front a una situació excepcional i extraordinària com la que estem vivint, s'hi inclouen les següents mesures:

 • Dotar els Plans d'Ocupació Local per als propers exercicis amb 600.000 euros, amb la finalitat d'ampliar el nombre de persones beneficiàries de la mesura,
 • Pla d'Ajudes Fiscals destinat a persones físiques, i a activitat econòmica de proximitat, dotat amb 250.000 euros
 • Pla d'ajuts al pagament de lloguers del parc d'habitatges i locals i oficines del Centre d'Empreses, gestionat o propietat de l'empresa municipal Procornellà (210.000 euros)
 • Garantir la prestació de serveis d'emergència social (a beneficiaris d'àpats de menjador, d'àpats a domicili de persones grans i dependents...) amb 175.000 euros
 • Reforçar els recursos de la Botiga Solidària (amb 57.500 euros addicionals)
 • Continuar amb el Pla d'Ajudes d'Emergència Social aprovat el 30 de març fins al 30 de setembre de 2020, amb una dotació econòmica de 80.000 euros
 • Bonificació de les quotes previstes en els preus públics per a les persones que s'hagin vist afectades econòmicament per la COVID19
 • Mediació, des de l'Oficina Local d'Habitatge, entre llogaters i propietaris, per facilitar el pagament del lloguer els mesos posteriors al confinament.
 • Incrementar el nombre d'habitatges privats a disposició de la Borsa de Lloguer Social.
 • Atenció social per evitar els talls de subministraments d'energia i aigua de les llars vulnerables després de l'Estat d'Alarma.
 • Programa de suport digital a alumnes de Primària i Secundària per poder seguir la seva formació
 • Programa de reforç escolar