La Guàrdia Urbana ha imposat 216 sancions per infraccions de patinents o bicicletes

La Guàrdia Urbana de Cornellà ha formalitzat 216 denúncies per l'incompliment de les normes de circulació de Vehicles de Mobilitat Personal (VMP) com ara, patinets o bicicletes elèctriques, principalment. Aquestes sancions s'han imposat entre el 9 de gener i el 2 de juliol d'aquest any. Segons les estadístiques de la policia local, la majoria de les multes han estat per portar més d'una persona en un VMP (42 sancions) o per la manca de casc (42 multes). Conduir per la vorera (37 denúncies) és una altra de les infraccions més comunes a la ciutat de Cornellà.
Recordem que les normes de circulació comunes de tots els VMP són que les bicicletes i els patinets elèctrics no poden circular per les voreres, que han de respectar els sentits de circulació de cada via i que han d'estar dotats de frens, timbres, llums i elements reflectors. A més, en el cas concret dels patinets, han de circular preferentment pels carrils bici, tot i que també poden circular per passejos i voreres àmplies -d'almenys 3 metres d'amplària- sempre que no superin els 10 km/h. Els menors de 16 anys no poden conduir patinets elèctrics i els patinets de menys d'un metre de llarg tenen prohibida la circulació per la calçada. A més, els conductors i conductores de patinets elèctrics estan obligats a portar casc homologat.
Cal tenir en compte que l'incompliment d'aquesta normativa podrà ser sancionat amb multes de fins als 500 euros. Per a resoldre qualsevol dubte o consulta, podeu enviar un correu electrònic a l'adreça ocirculacio@aj-cornella.cat. També podeu consultar totes les normes de circulació dels VMP en el següent enllaç:

http://www.cornella.cat/files/noticias/1850/2019/MOBILITAT_web.pdf