Obres de millora a diferents carrils bici de la ciutat

Les obres consistiran en la remodelació de 2,1 km de carrils bici ubicat al barri d'Almeda, que representen connexions estratègiques i contribuiran a completar la xarxa pedalable municipal i la creació de part d'un tram de Bicivia -la xarxa d'eixos pedalables metropolitans- que connectarà amb l'Hospitalet de Llobregat. Específicament, les actuacions es duran a terme a: c. Tirso de Molina, c. Sant Ferran, pg. Ferrocarril, c. Salvador Dalí, av. Porta Diagonal, c. Martinet, c. de l'Energia.

Les actuacions que es proposen, cofinançades amb fons FEDER, contribuiran a la promoció de la mobilitat sostenible a Cornellà perquè:

  • Completen els itineraris de la xarxa pedalable municipal i la xarxa bàsica i secundària metropolitana.
  • Faciliten la mobilitat quotidiana intramunicipal i supramunicipal en bicicleta i altres vehicles de mobilitat personal (VMP).
  • Garanteixen la seguretat i comoditat dels usuaris de bicicletes i VMP.

També contribuiran a millorar les connexions entre municipis propers, amb els intercanviadors de transport, amb els polígons d'activitat econòmica i amb els grans centres generadors de mobilitat. Aspecte especialment rellevant en aquest àmbit, ja que una part de la intervenció se situa dins la Zona de Baixes Emissions Rondes de Barcelona.

Les actuacions segueixen en els següents principis:

  • En la gran majoria del nou traçat no es modificarà la urbanització existent i s'indicarà i delimitarà el carril bici únicament amb senyalització.
  • En zones on les voreres són estretes i la calçada prou àmplia, s'ha optat per reubicar els carrils bici a la calçada.
  • En zones on les voreres són estretes i la calçada no és prou ampla, s'ocuparan zones d'aparcament.
  • Els carrers amb amplades limitades, els vehicles a motor i ciclistes conviuran tot reduint la velocitat.

 

Una xarxa pedalable de 24 km

Aquesta remodelació millora la seguretat i connectivitat de la xarxa pedalable a Cornellà que és de 24km i està formada per quatre tipus de vies diferents. Hi ha carrils bidireccionals segregats a la calçada; carrils bus-bici, exclusius per a ciclistes i autobús; carrers de convivència amb vianants, eliminant un carril de circulació del trànsit rodat a favor de l'ús exclusiu per a persones que es desplacen a peu o en bicicleta; i la senyalització de carrers de cohabitació on la bicicleta conviu amb els vehicles de motor sense poder, aquests, superar els 30 km/h.