Els grups municipals signen un acord per millorar la transparència en la gestió municipal

El Ple de l’Ajuntament de Cornellà celebrat el 29 de maig, va aprovar per unanimitat a iniciativa de l’alcaldia, un document marc recolzat per tots els grups municipals que recull un ampli ventall de propostes encaminades a ampliar el seguiment i el control de la governança municipal. El seu objectiu és impulsar un model de gestió transparent que permeti optimitzar la relació amb la ciutadania i enfortir la democràcia local.

El document marc neix a partir del consens i el treball de tots els grups polítics representats al ple, i ha unificat criteris i esforços per determinar nous mecanismes de seguiment i control.

El text acordat considera imprescindible posar a l’abast de la ciutadania tota la informació municipal d’una manera activa i pública mitjançant tots els elements de difusió al seu abast, i aprofitant els avantatges que avui dia ofereixen les noves tecnologies. En aquest sentit, es prioritza la millora de l’accessibilitat a la informació i el desenvolupament d’aquesta en un format i llenguatge comprensible per a la ciutadania en tots el àmbits de gestió municipal.

En definitiva, es tracta d’un compromís municipal que enforteix la transparència, la integritat, la participació ciutadana i la qualitat en els serveis municipals. Una Comissió de seguiment, formada per representants municipals i entitats locals, vetllarà pel correcte compliment de les millores.