A Prop Teu arriba als 10.000 expedients des dels seus inicis

La plataforma A Prop Teu ha rebut durant el 2020 al voltant de 1.600 aportacions de la ciutadania per advertir d’algun element que necessitava reparació o millora de l'espai públic, o d'altres relacionats amb la seguretat, la salubritat i la convivència a la ciutat. Una xifra molt similar a la dels darrers anys, tot i que van tenir una sensible disminució dels casos durant els mesos de confinament. D’aquestes propostes, un 53% han estat vinculades a l’àrea d’Espai Públic i Manteniment (836 incidències); un 27% corresponen a Guàrdia Urbana i Convivència (421 casos); i un 11% (179 expedients) a Salut Pública. La resta, corresponen a Medi Ambient, obra privada, o qüestions més genèriques.

L’evolució de les dades mostra un creixement sostingut des de l’inici del programa: l’any 2013 es van registrar unes 800 incidències, xifra que s’ha duplicat actualment. En total, en aquests vuit anys s’han rebut uns 10.000 avisos i suggeriments dels veïns i veïnes. Pel que fa als departaments que reben més aportacions, si ens fixem en la cronologia observem que majoritàriament les acapara l’espai públic, alguns anys fins i tot ha estat per sobre del 50%, tot i que, com apuntàvem al principi, ha disminuït lleugerament aquest últim any, mentre que s’han incrementant els casos relacionats amb temàtiques de Guàrdia Urbana i convivència. També s’observa un augment de les incidències assumides pel Departament de Salut Pública.

Gràcies a l’aportació ciutadana a través de la plataforma, també s’han realitzat 449 intervencions ràpides o microactuacions, la majoria de les quals (421) corresponen al Departament d’Espai Públic: reparació de contenidors, eliminació de grafits, actuacions diverses a l’arbrat… La resta, han estat relacionades amb la seguretat vial associada a la Guàrdia Urbana.

 

Incidències resoltes recentment

MILLORA DE L’ACCESSIBILITAT
Reparació de baranes i escales al carrer d’Ernest Lluch.

REPARACIÓ DEL PIPICAN
Intervenció realitzada al pipican situat a l’avinguda de Salvador Allende.

PARC INFANTIL EN BON ESTAT
S’ha reparat el gronxador al parc del carrer de Mossèn Andreu.

CALÇADA ASFALTADA
S’ha tapat un forat que hi havia davant del pas de vianants a l’avinguda del Maresme.

SEGURETAT VIAL
Esporga dels arbres que impedien la visió del semàfor a l’av. de Salvador Allende / plaça d’Extremadura.

 

 

 

 

 

Si voleu participar a la plataforma, hi podeu accedir a través de:

  http://www.apropteucornella.cat/

  apropteu@aj-cornella.cat

  @apropcornella